Nyheter

Statsbudsjettet: Ber regjeringen gjøre kommunene mer attraktive for høyt utdannede

– Mange kommuner strever med å få tak i blant annet lærere, leger og psykologer, og det går utover innbyggerne. Penger løser ikke problemet alene, sa generalsekretær i Akademikerne Bengt Holmen i kommunalkomiteens høring.

Statsbudsjettet: Ber regjeringen gjøre kommunene mer attraktive for høyt utdannede
Generalsekretær Bengt Holmen var i Stortingets kommunalkomité mandag for å gi Akademikernes innspill på statsbudsjettet for 2022. Foto: Thomas Eckhoff
08. november, 2021 – Oppdatert 09. november, 2021

– Vi synes det er bra at regjeringen har høye ambisjoner for kommunene, begynte Holmen sitt innlegg i kommunalkomiteens høring om neste års statsbudsjettet mandag.

Men det er en utfordring for mange kommuner, spesielt små kommuner i distriktene, å rekruttere ansatte med høyere utdanning. Mange får ikke tak i de lærerne, juristene, ingeniørene, legene og psykologene de trenger. Andre mangler kompetanse på anskaffelser og arealplanlegging.

Små eller fraværende fagmiljø er et hinder for rekrutteringen til kommunene. 

– Uten et godt fagmiljø er det mange høyt utdannede, spesielt nyutdannede, som kvier seg for å søke. Og høyt utdannende kommer gjerne i par, der begge vil ha relevant arbeid og gode fagmiljøer, sa Holmen.

I en undersøkelse blant akademikere fra i fjor svarer 94 prosent at fagmiljø på arbeidsplassen er svært eller ganske viktig hvis de skal vurdere å flytte til et annet sted. 70 prosent svarer at jobbmuligheter for ektefelle/​partner/​samboer var svært eller ganske viktig. Disse scorer høyere enn alle andre faktorer.

– Rekrutteringsutfordringene går ut over innbyggerne, ofte de aller svakeste i samfunnet.

Statsforvalterne melder for eksempel at flere kommuner som ikke klarer å levere alle lovpålagte tjenester. Riksrevisjonen sier at det psykiske helsetilbudet til barn og unge mottar er «avhengig av hvor i landet de bor.» 

Foreslår et program for å gjøre kommunene mer attraktive

Støre-regjeringen vil gi flere oppgaver og større ansvar til kommunene. De skal være pådrivere på klimaområdet, sikre bedre mot flom og skred og få større ansvar for næringsutviklingen. 

– Skal kommunene lykkes må de evne å tiltrekke seg mer kompetanse. Å la meg understreke: En økning av kommunenes frie midler alene løser ikke rekrutteringsutfordringene. 

Akademikerne foreslår at det etableres et program for å styrke kommunene som attraktive arbeidsplasser. Programmet bør legge til rette for å eksperimentere med ulike samarbeidsformer. 

– Vi må også snarest kartlegge hvilke av dagens modeller som fungerer og hva som fremmer og hemmer utviklingen av attraktive fagmiljø. 

Holmen påpekte at regjeringen også vil fjerne insentivene til kommunesammenslåing. 

– Kommunesammenslåing er krevende, det vet vi. Nettopp derfor er det viktig at små kommuner har sterke insentiver til samarbeid. 

Norman-utvalget har foreslått tett samarbeid i faste regionale konstellasjoner. 

– Det vil kunne legge til rette for helhetlige arbeidsmarkeder og skape sterkere fagmiljø. 

Les også: