Nyheter

- Må jobbe med rekrutteringsutfordringene

Den nye regjeringen må sikre at kommunene har kompetansen de trenger for å ivareta viktige oppgaver for innbyggere og næringsliv, mener KS og Akademikerne. De ber den nye regjeringen legge til rette for forsøk som fremmer gode fagmiljøer i Kommune-Norge slik at det blir enklere å rekruttere høy kompetanse.

- Må jobbe med rekrutteringsutfordringene
- Det er viktig at den nye regjeringen griper fatt i rekrutteringsutfordringene i kommunene, sier leder for Akademikerne Kari Sollien.
11. oktober, 2021 – Oppdatert 12. oktober, 2021

- Innbyggerne forventer gode og likeverdige offentlige tjenester uavhengig av hvor de bor i landet, men mange kommuner strever med å få tak i kompetansen de trenger. Det er viktig at den nye regjeringen griper fatt i rekrutteringsutfordringene i kommunene, sier leder for Akademikerne Kari Sollien.

KS og Akademikerne foreslår at regjeringen etablerer et program som har til formål å styrke kommunene som attraktive arbeidssteder. Organisasjonene mener den nye regjeringsplattformen må legge til rette for forsøk med samarbeidsformer som gir gode og attraktive fagmiljø i kommunal sektor, og kartlegge hvilke modeller som fremmer dette.

– Fremtidens arbeidskraft- og kompetansebehov vil utfordre kommunal sektor, og det er viktig for KS å samarbeide med arbeidstakernes organisasjoner for å møte dette – i dette tilfelle med Akademikerne. Å styrke kommunenes tilgang på kompetanse til å løse sine oppgaver blir viktig i årene framover, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Mange kommuner opplever at det er krevende å rekruttere medarbeidere med høy utdanning, viser KS arbeidsgivermonitor. Over 75 prosent av kommunene opplever at det er utfordrende å rekruttere leger, psykologer og sykepleiere og mer enn halvparten mener det er utfordrende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører, IKT-utdannede og økonomer. Mange har også utfordringer med å rekruttere juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse, viser rapporten. 

KS og Akademikerne mener det er nødvendig å sikre kritisk ekspertkompetanse som psykologer, jurister, ekspertise på miljøvern og klimatilpasning, fagstillinger innen arealforvaltning og ingeniører innen tekniske tjenester. I tillegg må de store behovene i helse- og omsorg og rekrutteringsutfordringer i skolen fortsatt få mye oppmerksomhet fremover. 

Små fagmiljøer og små arbeidsmarkeder er trolig noe av årsaken til at små kommuner opplever rekrutteringsutfordringer. Høyt utdannede tiltrekkes av kompetansearbeidsplasser med godt fagmiljø, viser en undersøkelse blant akademikere fra 2020. Her svarer 94 prosent at fagmiljø på arbeidsplassen er svært eller ganske viktig hvis de skal vurdere å flytte til et annet sted. 70 prosent svarer at jobbmuligheter for ektefelle/​partner/​samboer var svært eller ganske viktig.