Nyheter

Lise Lyngsnes Randeberg skal lede Akademikerne

– Jeg er utrolig glad for tilliten og gleder meg til å lede Akademikerne i en tid med store samfunnsendringer. Stadig flere tar høyere utdanning og Akademikerne spiller en viktig rolle for å skape et trygt og fleksibelt arbeidsliv – og utdanning av høy kvalitet, sier Randeberg.
Lise Lyngsnes Randeberg skal lede Akademikerne
Lise Lyngsnes Randeberg har vært nestleder i Akademikerne siden 2016 og president i Tekna i åtte år. Foto: Tekna
06. desember, 2021 – Oppdatert 08. desember, 2021

Styret i Akademikerne har i dag konstituert Lise Lyngsnes Randeberg som leder for Akademikerne. Randeberg er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Hun har de siste åtte årene vært president i Tekna og nestleder i Akademikerne siden 2016. Hun har også vært med på å starte to gründerbedrifter. 

– Akademikerne er et viktig interessefellesskap for alle som har eller tar høyere utdanning. Sammen med alle de dyktige folkene i medlemsforeningene vil jeg jobbe for å videreutvikle dette fellesskapet og fremme interessene til våre medlemmer, sier Randeberg. 

Hun overtar en organisasjon i sterk vekst. Akademikerne er Norges tredje største hovedorganisasjon med over 230 000 medlemmer.

Store endringer

– Norge er avhengig av kompetanse for å levere gode velferdstjenester, skape nye arbeidsplasser, møte klimaendringer og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å ta utdanning og skal kunne bruke sine evner til det beste for samfunnet. 

Samtidig skjer det store endringer i arbeidslivet. 

– En viktig sak i tiden fremover er å ruste akademia til å møte behovet for etter- og videreutdanning for alle, sier hun. 

Randeberg etterfølger Kari Sollien. Sollien gikk i november av som leder for å gå til stillingen som kommunedirektør i Gjøvik. Randeberg er konstituert som leder frem til Rådsmøtet i oktober 2022.

LES OGSÅ: