Nyheter

Line Vold og Espen Rostrup Nakstad tildeles årets Akademikerpris

– Vold og Nakstad har demonstrert verdien av tung fagkunnskap kombinert med fantastisk formidling i en krisesituasjon, sier juryleder Merete Nilsson.

Line Vold og Espen Rostrup Nakstad tildeles årets Akademikerpris
Veterinær Line Vold i Folkehelseinstituttet og lege og jurist Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er årets prisvinnere. Foto: Stian Lysberg Solum og Gorm Kallstad /​NTB
07. november, 2021 – Oppdatert 08. november, 2021

Akademikerprisen deles ut årlig av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne. Tidligere har blant annet Thomas Hylland Eriksen og Anine Kierulf mottatt prisen.

– Årets vinnere har gjennom koronakrisen vist hvor avgjørende det er med akademisk kunnskap i byråkratiet, og sammen med sine kolleger har de vært helt sentrale for å lose oss trygt igjennom pandemien. De er begge eksepsjonelt gode og trygge formidlere, og er nærmest blitt byråkratiets superstjerner, sier juryleder for Akademikerprisen Merete Nilsson.

Juryleder Merete Nilsson
Merete Nilsson er leder av Akademikerpris-juryen

«Line Vold og Espen Rostrup Nakstad har formidlet forskningsbasert kunnskap og kompliserte vurderinger slik at alle forstår, og samtidig vært åpne om både usikkerhet og faglig uenighet. At det har vært så stor oppslutning om den norske koronastrategien skyldes i stor grad den kontinuerlige, åpne og gode informasjonen som har kommet fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet», skriver juryen i sin begrunnelse. 

Det er første gang i prisens historie at den deles mellom to personer.

– Jeg er veldig glad for prisen, og for å dele den med Line. Jeg tar det som et tegn på at medisinsk og veterinærmedisinsk forskning og fagkunnskap verdsettes av andre akademikere. Vi har mange dyktige fagmiljøer i Norge som har hatt stor betydning i denne pandemien, og som fortjener en stor takk, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. 

– Jeg er veldig glad, og veldig overrasket over å få denne prisen! Og det er fantastisk å få dele den med Espen. I tillegg deler vi den med alle de superkompetente folka i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og i byråkratiet og fagmiljøene i Norge for øvrig. Jeg mener vi som akademikere har grunn til å være stolte av det norske byråkratiet, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap.

Vold og Nakstad mener det er spesielt fint å få prisen i en situasjon der de har formidlet mange råd til befolkningen om å gjøre ting de færreste ønsker, og vært ærlige om at rådene har vært basert på et nokså svakt kunnskapsgrunnlag:

- Det har ikke vært noen selvfølge at det skulle gå bra – men jeg tror åpenheten om usikkerhet i kunnskap og også diskusjonene oss imellom kan ha bidratt til at både media og folk flest har fått god innsikt i det vi jobber med. Plutselig vet mange både hva helgenomsekvensering og reproduksjonstallet R er. Og hvordan vi beskytter oss mot smitte. Det er egentlig helt fabelaktig, sier Vold.

Prisen deles ut på Akademikernes høstkonferanse tirsdag 9. november på Rebel i Oslo.

– Falske nyheter og konspirasjonsteorier gjør seg gjeldende rundt om i verden. Årets prisvinnere har sin del av æren for at nordmenn har hatt stor tillit til myndighetene under krisen, sier juryleder Merete Nilsson. 

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen. Prisens formål er å hedre norske eller utenlandske enkelt­personer for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling og å oppmuntre til videre innsats.

Vold og Espen på en av de mange pressekonferansene siden mars i 2020. Foto: Fredrik Varfjell /​NTB

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitet i Oslo.

2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.

2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.

2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.

2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter.

2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO.

2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH.

2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.

2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.

2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.

2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.

2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.