Nyheter

Krever økonomisk hjelp til studentene

Smitteøkning og nye koronatiltak fører igjen til at mange studenter kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Studiestøtten må økes. Denne uken er det varslet en tiltakspakke for studentene.

Krever økonomisk hjelp til studentene
Igjen trenger studenter krisehjelp på grunn av pandemien, mener konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna.
17. desember, 2021 – Oppdatert 21. desember, 2021

– Vi ser at mange mister jobben. Veldig mange studenter jobber i utelivsbransjen, på barer og restauranter, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg til VG.

I motsetning til de fleste andre som permitteres fra jobbene sine på grunn av koronasituasjonen, får ikke studenter dagpenger. Dermed mister mange studenter en betydelig del av inntekten sin når de permitteres.

– Det er behov for en egen pakke for studenter der en høy andel er stipend. Dette haster. Dagens studenter bør ikke bli sittende med vesentlig høyere gjeld enn studenter som ikke har vært rammet av pandemien, sier Randeberg til Khrono.

Tall fra SSB viser at studentene får over halvparten av inntektene sine fra jobb.

– Studiestøtten strekker vanligvis ikke til for studentene, og de fleste er helt avhengig av å jobbe ved siden av studiene eller få støtte hjemmefra.

Like muligheter til utdanning er viktig for å utjevne forskjeller i Norge. 

– Vi kan nå få en situasjon hvor ikke alle kan studere på grunn av økonomien, sier hun til VG.

Fakta om studiestøtte:

  • Det er vanskelig å leve på studiestøtten alene. Ifølge SIFOS budsjett for studenter, vil de gå ca 5000 kr i minus hver måned uten deltidsjobb, økonomisk støtte hjemmefra eller andre midler.
  • Norske studenter er blant dem som bruker mest tid på jobb, ifølge Eurostudent VII-undersøkelsen. Norske studenter bruker 13,4 timer i uken, svenske bruker 6,3 og danske 8,1.
  • Akademikerne har rundt 31500 studentmedlemmer gjennom de 13 medlemsforeningene.
  • Akademikerne mener studiestøtten må økes og knyttes til 1,5 grunnbeløpet i folketrygden
  • I dag (2021) er støtten på 126 357 kroner, rett i underkant av 1,2 G (men den er per nå ikke knyttet til G)
  • Alle partiene på Stortinget har programfestet at de vil øke studiestøtten. SV, Venstre, Rødt, MDG og KRF vil binde støtten til minst 1,5 G. De andre vil ikke tallfeste.