Nyheter

Fornøyd med gjennomslag for ny opsjonsskatteordning

Akademikerne har lenge kjempet for en forbedret opsjonsskatteordning for å hjelpe flere bedrifter på bena i en oppstartsperiode. Nå foreslår regjeringen omfattende endringer i ordningen i revidert nasjonalbudsjett.

Fornøyd med gjennomslag for ny opsjonsskatteordning
Leder i Akademikerne Kari Sollien er fornøyd med den nye ordningen som vil være positiv for vekst- og oppstartsbedrifter. Foto: Akademikerne/​Thomas Eckhoff.
07. mai, 2021 – Oppdatert 07. mai, 2021

- Dette er et viktig gjennomslag. Oppstarts- og vekstselskaper kan ofte ikke konkurrere med det etablerte næringsliv på lønn og jobbtrygghet. Derfor trenger de gode incentiver for å tiltrekke seg de beste hodene og den viktigste kompetansen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

Dette er den nye ordningen:

Hovedgrepet i den nye foreslåtte ordningen er en enklere, mer gunstig og forutsigbar skattlegging: 

  • Hverken tildelingen av opsjonen eller gevinst ved innløsning av opsjonen utløser skatteplikt. 
  • Det er ikke lønnsbeskatning i den nye modellen. Gevinst ved salg av aksjene og innløsning av opsjonene skattlegges fullt ut som aksjeinntekt og først ved realisasjon av aksjene.

Det var E24 som først omtalte saken.

I tillegg utvides grensene for selskapets størrelse og alder, sånn at flere bedrifter inkluderes i ordningen. Dermed er den lik den gjeldende svenske ordningen: 

  • Grense for antall ansatte øker fra 25 til 50 
  • Grense for omsetning eller balansesum økes fra 25 til 80 mill. kroner 
  • Grense for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år. 

Forslaget vil ikke omfatte underkursopsjoner og opsjoner som kan omsettes. Forslag til ny ordning omtales i revidert rasjonalbudsjett 11. mai og sendes på høring kort tid etterpå. Målet er å fremme forslag om en ny ordning i statsbudsjettet for 2022.