Nyheter

Flere høyt utdannede kvinner blir gründere

Kvinnelige akademikere velger i stadig større grad gründerkarriere fremfor fast jobb. Høyt utdannede er overrepresenterte blant grundere, viser en ny rapport.

Flere høyt utdannede kvinner blir gründere
22. mars, 2021 – Oppdatert 22. mars, 2021

- Kvinner spiser seg inn på et område som menn har dominert lenge. Jeg tror dette er et uttrykk for at vi i Norge har kommet langt innenfor likestilling, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

I 2013 sto akademikere bak 19 prosent av alle oppstarter i Norge. I 2017 sto de for oppstarten av 23 prosent av enkeltpersonforetakene. Akademikerne utgjør 11 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Kvinneandelen blant akademikerentreprenører har de siste årene blitt betydelig høyere enn kvinneandelen blant entreprenører med lavere utdanning, henholdsvis 42 og 30 prosent. I 2005 utgjorde kvinner 32 prosent av akademikerentreprenører, viser rapporten.

- Jeg er ikke overrasket over at høyt utdannede vil starte virksomhet. Akademikere liker å jobbe med problemløsing, de vil gjerne bestemme over eget arbeid og egen arbeidstid, og det oppnår de som grundere, sier Sollien.

- Akademikere sitter også med spisskompetanser og har gode forutsetninger for å se muligheter til forbedringer i arbeidsprosesser, produkter eller tjenester på sine områder eller etterspørsel som ikke blir møtt, sier hun. 

Det trengs 77.000 nye bedrifter i gjennomsnitt per år frem til 2040 for å sikre det norske velferdssamfunnet (NyAnalyse). I 2017 ble det etablert 60.000 nye bedrifter. Det betyr at vi trenger nesten 30 prosent flere gründere i Norge hvert år frem mot 2040.

- Hvis vi virkelig ønsker flere gründere må vi redusere risikoen slik at flere tør å starte og drive virksomhet. Grundere opplever i dag for eksempel at tilgangen til sykepenger og pensjonsopptjening er dårligere enn for vanlige arbeidstakere. Her er det en jobb å gjøre, sier hun.

Mer fornøyd med jobben

Ifølge rapporten kjennetegnes akademikerentreprenører ved at de jobber mer, er mer fornøyd med arbeidssituasjonen og i mindre grad søker seg mot andre jobber, sammenlignet med andre arbeidstakere.

Akademikerentreprenører opplever oftere at det er for mye å gjøre på jobben og er oftere fysisk utmattet enn entreprenører med lavere utdanning. Denne typen stress kan være drevet av både opplevd ansvar og et mindre tydelig skille mellom arbeid og fritid

I 2013 sto akademikere bak 19 prosent av alle oppstarter i Norge. I 2017 sto de for oppstarten av 23 prosent av enkeltpersonforetakene. Dette er en relativt høy andel, ettersom akademikere kun står for 11 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Kvinneandelen blant akademikerentreprenører har de siste årene blitt betydelig høyere enn kvinneandelen blant entreprenører med lavere utdanning, henholdsvis 42 og 30 prosent. I 2005 utgjorde kvinner 32 prosent av akademikerentreprenører.

Flere akademikere velger å bli entreprenører mens de er unge. 12 prosent av akademikerentreprenører velger å bli entreprenører i alderen 20 – 29 år. I tidligere analyser har tilsvarende andel vært 6 prosent. Samtidig ser vi en vekst i akademikerentreprenørskap blant de eldste.

Rapporten Akademikere og entreprenørskap er laget av Menon på oppdrag av Akademikerne.