Nyheter

Fleksitidsavtalen i staten forlenges

I 2018 ble fleksitidsavtalen i staten endret. Ansatte kunne starte jobben tidligere på morgenen eller jobbe lenger utover kvelden om de ønsker det. Nå forlenges fleksitidsavtalen med to nye år.

Fleksitidsavtalen i staten forlenges
Forhandlingssjef i Akademikerne, Anette Bjørlin Basma.
26. mars, 2021 – Oppdatert 26. mars, 2021

Fleksitidsavtalen i staten ble justert som en prøveordning fra og med 1. januar 2018. Fleksitidsavtalen var oppe til reforhandling i vinter, og partene er nå enige om at prøveordningene blir permanent.

- Vi ser at fleksibel arbeidstid blir satt pris på av våre medlemmer. De trenger å balansere jobb, familieliv og fritid. Avtalen gir fleksibilitet uten at de ansatte får utvidet arbeidstid, sier forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma i Akademikerne. 

FAFO har evaluert disse justeringene i fleksitidsavtalen, og funnet at de lokale partene i all hovedsak er fornøyd med de justeringene som ble gjort. 

Justeringene som nå er gjennomført innebærer en justering av grensene for ytre arbeidstid, oppjustering av timetallet som maksimalt kan overføres fra et avregningstidspunkt til et annet, og en konkretisering av arbeidsgivers plikt til å påse at allerede arbeidet tid/​fleksitid blir avviklet. 

- Vi vet at til dels mye fleksitid blir strøket hvert år. En slik praksis er ikke ønskelig, all den tid dette er tid som allerede er brukt til arbeid. Det er nå viktig at arbeidsgivere i fremtiden sikrer seg at ansatte får anledning til å avvikle fleksitiden eller får den kompensert, slik at vi unngår at allerede arbeidet tid blir strøket, sier Basma.