Blogg

Få studentene tilbake i klinikken!

Ville du latt deg behandle av en lege som aldri har lært en nevrologisk undersøkelse? Eller en som aldri har utført en gynekologisk undersøkelse? Ingen pasienter fortjener å møte en usikker lege som ikke har tilstrekkelige kliniske ferdigheter.

Få studentene tilbake i klinikken!
Mange studenter har gått glipp av viktig og nødvendig praktisk undervisning og møte med pasienter det siste drøye året. Det begynner å haste med å finne ut hvordan de skal ta igjen det tapte. Foto: Colourbox.
Studentlederne i våre 13 medlemsforeninger blogger om viktige og aktuelle saker på Akademikerbloggen.
Maja Mikkelsen

Maja Mikkelsen

Leder i Norsk medisinstudentforening
14. mai, 2021 – Oppdatert 02. august, 2021

Det er derfor avgjørende for medisinstudentene å få god klinisk undervisning og nok trening i prosedyrer og undersøkelser for å bli dyktige leger. Koronapandemien har rammet den pasientnære undervisningen hardt. Den har også avslørt at det ikke finnes noen plan for hvordan studentene skal få tatt igjen den tapte undervisningen i klinikken. Resultatet er at både studentene, pasientene og helsevesenet som helhet taper på dette.

Les hele innlegget i Dagbladet.

Blir ikke lege med digital undervisning

Ved pandemiens utbrudd ble all undervisning lagt om til digitale plattformer for å unngå fysisk oppmøte. Vi har forståelse for at restriksjonene som ble satt for å hindre smitte i samfunnet var nødvendige i begynnelsen. Likevel gikk vi tidlig ut våren 2020 og slo fast hvor viktig det er at medisinstudentene raskt kommer tilbake til pasientnær undervisning. Utdannelse av leger lar seg ikke gjøre digitalt eller uten å møte pasienter. 

Skal medisinstudenter bli kompetente leger er de helt avhengige av å snakke med ekte pasienter, få demonstrert prosedyrer og kliniske undersøkelser, og øve på disse ferdighetene ved å selvstendig undersøke pasienter. 

Men ett år senere er fortsatt den kliniske undervisningen preget av lite pasientkontakt og vidstrakt bruk av digitale plattformer. Det er ikke uten grunn at studentene er bekymret for hvordan dette vil påvirke deres yrkesutøvelse og pasientsikkerheten i helsevesenet.

Altfor mange har fått praktisk undervisning avlyst

Mangel på praksis og klinisk undervisning har vært belastende for studentene. Enkelte har til og med strøket på eksamen med vilje fordi vedkommende mente hen ikke hadde nok klinisk erfaring. Tall fra Akademikernes Studentundersøkelse 2021 viser at nær 70 prosent av de kommende legene, psykologene og tannlegene, som alle har obligatorisk oppmøte på praksis, lab og klinisk undervisning, har fått avlyst alt eller deler av dette. 

Disse studentene har altså lært å ta opp pasienthistorie, håndtere fødsler, utføre koronatest og gjennomføre gynekologisk undersøkelse digitalt. Det er ikke forsvarlig. 

En tap-tap-situasjon

Medisinstudentene ble våren 2020 oppfordret til å bidra i dugnaden ved å ta ekstravakter i helsevesenet for å sikre god beredskap i møte med pandemien. Mange har allerede en deltidsjobb i ulike helseinstitusjoner for å få verdifull erfaring med pasienter, men også fordi de er avhengige av en biinntekt. For enkelte studenter som etter hvert har fått noe klinisk undervisning, har universitetet nektet dem å møte i praksis dersom de har deltidsjobb i helsevesenet. De har altså måttet velge mellom jobben, som mange er avhengig av, og å få klinisk undervisning i studiet pga. smittevernhensyn. Det blir en tap-tap-situasjon for studentene, som både får store mangler i klinisk undervisning, og i tillegg straffes for å ha en deltidsjobb i helsevesenet.

Helsekrisen vi står i understreker behovet for å utdanne nok og kompetent helsepersonell. Leger har stått i front i kampen mot pandemien siden dens utbrudd, og vist viktigheten av å prioritere beredskap. At myndighetene da ikke prioriterer god kvalitet i utdannelsen av helsepersonell under pandemien, mener vi er urovekkende. 

Når vi står midt i en helsekrise skulle man tro at medisinstudentene kunne få tidenes praksis. I stedet har vi blitt satt på sidelinjen

Vi trenger er en plan

Og til tross for at studentene har tapt mye undervisning, er det ikke utarbeidet noen plan fra fakultetenes side for å ta igjen praksisen studentene sårt savner og trenger. Det er hårreisende at ansvaret for å oppfylle læringsmål faller på studentene selv, framfor utdanningsinstitusjonen. I tillegg er det ved flere studiesteder lagt opp til fysisk gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen med pasienter, selv om studentene ikke har praktisert undersøkelsesteknikk på pasienter tidligere.

Pandemien har pågått i over ett år, og vi ser lyset i enden av tunnelen. Det er på høy tid at gjennomføring av klinisk undervisning for medisinstudenter — fremtidens leger — prioriteres. Studentene må komme tilbake i klinisk undervisning nå, og studiestedene må legge frem en plan for at de skal få tatt igjen tapt praksis. Manglende klinisk undervisning vil skade fremtidens beredskap og pasientsikkerheten.

LES OGSÅ: