Nyheter

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
Leder i Akademikerne helse Rune Frøyland avsluttet lønnsoppgjøret i sykehusene torsdag. Foto: Akademikerne/​Thomas Eckhoff.
24. juni, 2021 – Oppdatert 24. juni, 2021

De innledende forhandlingene startet 16. april. Siden da har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger og alle foreninger har gjennomført lokale forhandlinger. 

– Vi har erfarne og kompetente tillitsvalgte som har forhandlet frem avtalene lokalt. Dette er i tråd med det vi mener er god lønnspolitikk — der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde nødvendig kompetanse, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Få uenigheter

Kun et fåtall lokale avtaler måtte tas inn i de avsluttende forhandlingene sentralt på grunn av uenigheter. 

– Vi berømmer de lokale parter for årets forhandlingsarbeid. Vi mener likevel at de lokale forhandlingene er for bundet av både sentralt fastsatte rammer og frontfaget. Det gir for lite fleksibilitet og for begrensede muligheter lokalt. Frontfaget skal være en norm over tid, ikke en fasit i de enkelte lønnsoppgjørene, sier Frøyland. 

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B‑avtaler) for mellomoppgjøret godkjent. 

Protokoll mellomoppgjøret i sykehusene 2021

Frøyland og Bratten
Leder i Akademikerne helse Rune Frøyland og administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.