Nyheter

Den nye regjeringen vil fjerne firerkravet i matte

- Elever lærer best av lærere som kan faget de underviser i. Derfor er det et urovekkende signal at den nye regjeringen vil lempe på kompetansekrav til lærere, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Den nye regjeringen vil fjerne firerkravet i matte
Senterpartiet og Arbeiderpartiet er i dag blitt enige om å fjerne kravet om karakteren 4 for å komme inn på lærerstudiet. Elevene vil tape på dette, mener Akademikerne.
05. oktober, 2021 – Oppdatert 05. oktober, 2021

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er i dag blitt enige om å fjerne kravet om karakteren 4 for å komme inn på lærerstudiet. Akademikernes leder mener elevene taper på dette.

- Det er viktig at skolen ikke reproduserer sosiale forskjeller. Vi vet at når lærerne har lite kompetanse blir betydningen av foreldrenes kompetanse desto viktigere. Dette gjelder ikke minst matte. Derfor er spørsmålet om lærerkompetanse viktig, sier Sollien. 

Sollien understreker at det i tillegg til kompetansekravet er avgjørende å ta tak i manglende tilgang til etter- og videreutdanning og færre ufaglærte i skolen for å styrke kompetansen i skolen. 

Dette er dagens opptakskrav: 

  • Det er ikke et generelt krav om karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerstudiet. 
  • Velger elever samfunnsmatte (S‑matte) eller realfagmatte (r‑matte) på videregående skole trenger de kun ståkarakteren 2 for å kunne søke lærerutdanning. 
  • Elever som velger den enkleste formen for matte, praktisk matte (1P og 2P), må derimot kunne skilte med karakteren 4.