Nyheter

– Budsjettet kan gjøre arbeidsforholdene i akademia verre

– Vi er skuffet over at forskning og utdanning ikke har blitt prioritert i forhandlingene mellom regjeringen og SV, sier fungerende leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

-- Budsjettet kan gjøre arbeidsforholdene i akademia verre
Lise Lyngsnes Randeberg frykter at budsjettkuttene til forskning og utdanning både vil forverre arbeidsforholdene og ramme tilbudet til studentene. Foto: Tekna
30. november, 2021 – Oppdatert 30. november, 2021

Mandag kom regjeringspartiene på Stortinget til enighet med SV om neste års statsbudsjett. Enigheten innebærer at universitets- og høgskolesektoren kuttes med 450 millioner kroner i 2022. I tillegg vil sektoren få et pensjonskutt på minst 615 millioner, følge Universitets- og høyskolerådet. Solberg-regjeringen har siden 2015 kuttet til sammen 1,5 milliarder kroner i sektoren. Randeberg reagerer på at regjeringen nå kutter ytterligere i bevilgningene til høyere utdanning.

– Mange av våre medlemmer ved universiteter og høyskoler melder om svært stort arbeidspress der flere administrative oppgaver gir mindre tid til forskning og undervisning. Jeg frykter at et ytterligere kutt både vil forverre arbeidsforholdene og ramme tilbudet til studentene, sier Randeberg. 

Randeberg er positiv til at vil bevilge 40 millioner til grønn forskning ved universitetene og høgskolene. Hun mener imidlertid at dette ikke setter nok fart i omstillingen Norge skal gjennom. Akademikerne etterlyser større bevilgninger til instituttsektoren, og til Forskningsrådets programmer som kobler forsknings- og næringsmiljøer. 

– Forskningen i næringslivet er helt nødvendig for å finne løsninger på klimautfordringene. Dette arbeidet er risikofylt, og det tar tid å utvikle nye løsninger. Næringslivet har mange prosjekter klare og staten må investere nå, sier hun. 

SV og regjeringspartiene ble ikke enige om å øke studiestøtten på neste års budsjett. Undersøkelser viser at studiestøtten i dag er så lav at de aller fleste studenter er avhengig av støtte fra foreldre eller å jobbe mye ved siden av studiene. 

– Hvis regjeringen og SV mener alvor med sin kamp mot sosial ulikhet, må de prioritere studentene. Vi er bekymret for at mange unge velger bort utdanning eller ikke fullfører utdanningen sin fordi de rett og slett ikke har råd. Norge trenger at flere tar høyere utdannelse. Det er viktig for verdiskapingen og overgangen til det grønne skifte, sier hun.