Nyheter

Ber Stortinget sikre studentene

– Det er viktig at Stortinget raskt får på plass en pakke som sørger for at studentene kommer seg gjennom krisen, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Ber Stortinget sikre studentene
Lise Lyngsnes Randeberg ber Stortinget styrke tiltakspakken for studentene.
21. desember, 2021 – Oppdatert 22. desember, 2021

Regjeringen la mandag frem forslag til en tiltakspakke for studentene. 140 millioner kroner til universiteter, høyskoler og samskipnader skal hindre forsinkelser og frafall fra studiene og styrke det sosiale psykiske helsetilbudet.

Randeberg er glad for forslagene. Samtidig etterlyser hun tiltak rettet mot de som mister inntekt fra deltidsjobber under pandemien.

– Det er vanskelig å leve på dagens studiestøtte alene. Studentene bruker gjerne feriene til å jobbe og fylle lommeboka til neste semester. Den muligheten forsvinner for mange nå, sier hun.

Randeberg mener Stortinget må vedta tiltak som kompenserer studentenes inntektstap, for å hindre frafall blant de som har dårligst økonomi.

– Vi mener en ordning der studenter kan søke økt studiestøtte med en høy andel stipend er den riktige løsningen. En liknende løsning har vært i bruk tidligere under pandemien, og kan etableres raskt, sier hun.

Les også:
Krever økonomisk hjelp til studentene

Studentenes økonomiske situasjon:

  • Ifølge SIFOS budsjett for studenter, vil de gå ca 5000 kr i minus hver måned uten deltidsjobb, økonomisk støtte hjemmefra eller andre midler.
  • Norske studenter er blant dem som bruker mest tid på jobb, ifølge Eurostudent VII-undersøkelsen. Norske studenter bruker 13,4 timer i uken, svenske bruker 6,3 og danske 8,1.
  • Studentene får nå over halvparten av inntektene sine fra jobb. Det viser tall fra SSB.
  • Akademikerne har rundt 31 500 studentmedlemmer gjennom de 13 medlemsforeningene.