Nyheter

Ber om flere studieplasser

Flere enn 154 000 søkt om studieplass, 3 300 flere enn i fjor som også var et rekordår, viser årets søkertall til høyere utdanning. Akademikerne ber om flere studieplasser i revidert nasjonalbudsjett.

Ber om flere studieplasser
Regjeringen må sikre at flere unge får studere, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.
23. april, 2021 – Oppdatert 23. april, 2021

- Norge har mange ledige som følge av pandemien og smitteverntiltakene. Mange søker seg til universiteter eller høyskoler fordi arbeidsmarkedet for unge uten utdanning er svakt. Regjeringen må sikre at flere unge får studere, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Arbeidsledigheten i aldersgruppen 20 – 24 år på 5,9 prosent. av arbeidsstyrken, ifølge tall fra NAV for mars 2021. Den samlede ledigheten er på 4,2 prosent. I fjor ble det opprettet 5 000 ekstra studieplasser. Det møtte ikke det ekstra behovet, da – 17 000 sto uten studieplasser i høst. Selv om de 5000 ekstraplassene videreføres mener Akademikerne at dette ikke er tilstrekkelig. 

- Utdanning gir flere muligheter på arbeidsmarkedet og Norge trenger arbeidstakere som er rustet for arbeidslivet etter koronapandemien. Når regjeringen om kort tid skal revidere årets budsjett er det viktig at de gir rammer som gjør det mulig å skalere opp undervisningstilbudet ved norske læresteder, sier Sollien.

Det er flere søkere i de fleste aldersgruppene. Økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. I år er det 4 253 flere søkere over 30 år enn det var i fjor.

- Det er bra også voksne søker seg til høyere utdanning. Noen har avbrutt utdannelsen eller kommer tilbake for å bygge på med en masterutdanning. Det er viktig at de får anledning til dette, sier Sollien.