Nyheter

- Altfor lave ambisjoner på studentenes vegne

Den nye regjeringen forplikter seg ikke til en konkret økning av studiestøtten i sin regjeringsplattform.

- Altfor lave ambisjoner på studentenes vegne
Leder i Akademikerne, Kari Sollien, hadde forventet høyere ambisjoner på studentenes vegne. Foto: Thomas Eckhoff
13. oktober, 2021 – Oppdatert 13. oktober, 2021

I plattformen står det om studiestøtte: Gjennomgå studiefinansieringa med mål om å leggje betre til rette for både heiltids- og deltidsstudentar, og sikre at reisestipendet varetar lik rett til utdanning over heile landet.

Leder i Akademikerne, Kari Sollien, hadde forventet høyere ambisjoner: 

- Vi hadde forventet at det kom lovnader om å øke studiestøtten til alle studenter. Studiestøtten er i dag så lav man ikke kan leve av den. Plattformen har altfor lave ambisjoner på studentenes vegne, sier Sollien.

Akademikerne mener at studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnløpet, i underkant av 160 000 kroner. Det er en økning på vel 33 000 kroner årlig. 

- Utdanning er det aller viktigste for å motvirke forskjeller. Hvis de rødgrønne mener alvor med sin kamp mot ulikhet, så kan de ikke glemme utdanningspolitikken. Vi er bekymret for at mange unge velger bort utdanning, eller ikke fullfører utdanningen sin, fordi de ikke har råd. Dette forventer vi at Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar tak i.