Nyheter

Akademikernes reaksjoner på regjeringens varslede arbeidslivspolitikk

Leder Kari Sollien savner satsing på å få ned midlertidigheten i akademia, advarer Jonas Gahr Støre om å gi etter for presset om strengere innleieregler — og frykter at strengere heltidsregler vil ramme studentene.

Akademikernes reaksjoner på regjeringens varslede arbeidslivspolitikk
Leder i Akademikerne etterlyser blant annet satsing på å få ned midlertidigheten i akademia hos den nye regjeringen. Foto: Thomas Eckhoff
11. oktober, 2021 – Oppdatert 11. oktober, 2021

Onsdag legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sin regjeringserklæring. Deler av kapittelet om arbeidsliv ble kjent i helgen.

Akademikernes leder Kari Sollien er særlig opptatt av tre punkter i Sps og Aps varslede arbeidslivsprioriteringer: 

• Satsingen på å få ned midlertidigheten i akademia, er fraværende. Det til tross for at det er universitetene og høyskolene som har den høyeste midlertidigheten i arbeidslivet. I stedet velger regjeringen kun å fokusere på å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser. Dette er en paragraf som ikke treffer den utstrakte bruken av midlertidige stillinger i universitets og høyskolesektoren. Nå viser de at ikke mener at et trygt arbeidsliv er like viktig for universitetsansatte som for butikkansatte.

Formulering i plattformen: Fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser.

• Jonas Gahr Støre må ikke gi etter for presset om strengere regler om innleie i arbeidslivet. Senterpartiet var i valgkampen tydelig på at de vil gjøre store innstramminger i bemanningsbransjen og bruk av innleid arbeidskraft. I arbeidslivserklæringen er det klart at Støre har satt foten ned: Den nye regjeringen går ikke inn for å forby innleie som fortrenger faste ansettelser, men å «begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». Dette er Sollien glad for: Akademikerne mener en viss grad av innleie i arbeidslivet er helt nødvendig, der tiltak må målrettes der problemene er. Det må fortsatt være anledning til å benytte innleid arbeidskraft der dette er et midlertidig arbeidskraftsbehov.

Formulering i plattformen: Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.

• Strengere heltidsregler vil ramme studentene. Den nye regjeringen går inn for en innstramming av bruken av deltidsstillinger. Det er viktig å få deltidsbruken ned, men vi frykter at de foreslåtte kravene vil ramme de unge: Det kan ikke bli slik at innføring av strenge dokumentasjonskrav om behov for deltidsstilling gjør at studenter ikke får mulighet til å få arbeidserfaring gjennom deltidsjobb.

Formulering i plattformen: Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.