Nyheter

Akademikerne går imot forslaget om portforbud

- Regjeringen begrunner ikke godt nok at portforbud er et nødvendig virkemiddel. Derfor bør ikke forslaget legges frem for Stortinget, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne går imot forslaget om portforbud
Innbyggerne har i all hovedsak vist myndighetene tillit, og støttet opp om tiltakene de har gjennomført. Det er viktig at denne tilliten ikke brytes, sier Sollien.
01. februar, 2021 – Oppdatert 01. februar, 2021

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått at regjeringen skal gis hjemmel til å innføre portforbud. Forslaget gir regjeringen fullmakt til å forby opphold på steder der allmennheten kan ferdes, og regulerer når portforbud kan være aktuelt som smitteverntiltak. Høringsfristen gikk ut i går.

- Under en omfattende pandemi med fare for både høy dødelighet og at kapasiteten til sykehusene blir sprengt, har vi forståelse for at regjeringen ønsker å vurdere tiltak som kan forhindre smitte. Vi mener allikevel at dette ikke er veien å gå, sier Sollien. 

Akademikere mener forslaget ikke gir en god nok begrunnelse for at portforbud er et nødvendig virkemiddel. Det er heller ikke godt nok begrunnet at det har effekt utover de tiltakene som allerede er tilgjengelige, skriver Akademikerne i sitt høringssvar.

- Smittevernloven gir allerede hjemler for inngripende tiltak for å hindre smitte mellom mennesker, slik som nedstenging av virksomheter, skoler og fritidsaktiviteter. Innbyggerne har i all hovedsak vist myndighetene tillit, og støttet opp om tiltakene de har gjennomført. Det er viktig at denne tilliten ikke brytes, sier Sollien. 

Akademikerne mener at ved å indikere at portforbud kan bli nødvendig i en krisesituasjon så kan den tillitsbaserte sosiale kontrakten, som det norske tillitssamfunnet bygger på, varig svekkes.

Akademikerne mener også det må veie tungt at vår fremste smittevernekspertise i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er kritiske til innføring av portforbud. Faginstansene mener tiltaket vil ha liten tilleggsverdi utover de tiltak man allerede har mulighet til å iverksette og vurderer at portforbud ikke er et tjenlig smitteverntiltak.

Dersom det likevel fremmes et lovforslag må det klargjøres tydelig hvilke vilkår som vil inngå i forskriften, at hjemmelen er klart begrenset til covid-19 og at den kun må tas i bruk dersom det er tvingende nødvendig som smitteverntiltak, skriver Akademikerne.