Nyheter

Vil unødige permitteringer til livs

- Permitteringsordningene som er innført under korona-krisen, bidrar ikke til å holde folk i jobb. Arbeidsledigheten vitner om dette, sier Kari Sollien. Hun mener vi i må tenke alternativer.

Vil unødige permitteringer til livs
Akademikernes leder Kari Sollien vil ha virkemidler som bidrar til aktivitet, ikke permitteringer.
20. april, 2020 – Oppdatert 20. april, 2020

Mer enn 400 000 står i dag helt eller delvis arbeidsledig, og i dag møttes Erna Solberg og partene i arbeidslivet for å diskutere veien ut av koronakrisen. Sollien mener regjeringen må vurdere en midlertidig ordning der det gis en form for lønnskompensasjon til bedrifter som står i fare for å permittere, som et alternativ til permitteringer. Forslaget innebærer at ansatte kan fortsette å jobbe i bedriften, og at staten gir tilskudd til dette.

- Vi må få mennesker tilbake i arbeid og vi må tenke nytt for å få det til. Lønnstilskudd vil gjøre det lettere for virksomheter å beholde ansatte og viktige kompetansemiljøer i stedet for å permittere eller gå til oppsigelse, sier Sollien. 

Kritisk til hurtigpermitteringer

Sollien mener også dagens permitteringsregler blir brukt feil.

- Permitteringer med to dagers varsel er i de fleste tilfeller ikke akseptabelt. Koronakrise eller oljeprisfall er ikke lenger noe som kommer brått på. Da er det rimelig å gå tilbake til de vanlige reglene om 14 dagers varslingsfrist og grundig involvering av de tillitsvalgte, sier Sollien.

Sollien tok til orde for tiltak for teknologioverføring slik at kompetanse og teknologi herfra kan bidra til det grønne skiftet i andre sektorer. Hun tok også opp behovet for å investere i teknologiutvikling, som karbonfangst og lagring; at byggeprosjekter i statlig og kommunal regi settes i gang raskt og at anbudsprosesser ikke blir utsatt.