Nyheter

Vil ha lønnstilskudd for å stoppe permitterings-tsunamien

- Samfunnet og den enkelte har ekstremt mye å vinne på at bedrifter klarer å unngå permitteringer. Lønnstilskudd til bedriftene er derfor noe vi er nødt til å se på nå, sier leder Kari Sollien.

Vil ha lønnstilskudd for å stoppe permitterings-tsunamien
26. mars, 2020 – Oppdatert 27. mars, 2020

Fredag kommer regjeringen med flere krisetiltak. Tiltakene er særlig innrettet mot oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter. Sollien mener at det er behov for drastiske virkemidler for å redde bedriftene som nå står i full oppdragstørke.

- Det er full krise. Hvis vi ikke tar grep, vil vi se massekonkurser uten sidestykke. Hvis de går konkurs vil det ta lang tid å bygge det opp igjen, samtidig som vi mister verdifull kompetanse, advarer Sollien. 

Over 300 000 er nå permittert fra sine stillinger, og staten tar store deler av regningen. Sollien mener at det er utrolig viktig at hjelpen som nå kommer bidrar til å unngå et ras av permitteringer. 

- Vi trenger incentiver for å unngå permitteringer der det er mulig, og mener at regjeringen bør vurdere en ordning med lønnstilskudd til bedrifter. For noen er det bom stopp og det er ikke noe annet alternativ enn permittering, mens andre har fortsatt en viss aktivitet uten at de er lønnsomme. Da er det bedre at staten bruker penger på at folk skal bli i jobb enn at de skal stå utenfor. Da kan de ansatte bidra til å utvikle virksomheten, og samtidig holder kompetansen vedlike, mener Sollien. 

Ettersom selvstendige og frilansere ikke mottar lønn, vil de ikke automatisk omfattes av en lønnskompensasjonsordning. Man bør derfor vurdere en egen kompensasjonsordning for denne gruppen. I Danmark dekker de nå 75 prosent av det forventede omsetningstapet til selvstendige og frilansere, inntil 23.000 kroner i måneden. 

- Noe tilsvarende må vurderes i Norge, men vi må tenke helhetlig sånn at virkemidlene spiller sammen på en hensiktsmessig måte, mener Sollien. 

Fornøyd med kompensasjonsordning for å dekke faste kostnader

Akademikerne er fornøyd med at regjeringen varsler at det kommer en kompensasjonsordning til bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. 

- Mange bedrifter har høye faste kostnader som de ikke blir kvitt, som husleie og renteutgifter. For bedrifter som nærmest har blitt tvangsnedlagt over natta, er det kritisk å få dekket disse; nye og mer lån kan for mange bli kroken på døra når de skal begynne å betale den ned, sier Sollien.

Regjeringen har foreløpig ikke avklart hvilke bedrifter vil dekkes av ordningen. Bedrifter som har fått yrkesforbud må åpenbart kompenseres for dette, men det er mange andre som har opplevd en brutal svikt i etterspørselen på grunn av smitteverntiltakene.

- Ordningen må derfor kompensere levedyktige bedrifter, store som små, som ikke får betalt regningene sine. Hvis ikke vil mange bli tvunget til å legge ned og de som jobber der går direkte over på dagpenger, sier Sollien.