Nyheter

Krever ytterligere tiltak for å trygge arbeidsplasser

Staten vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har en vesentlig nedgang i omsetningen. – Dette er helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig, og vi vil jobbe for å forsterke tiltakene, sier leder Kari Sollien.

Krever ytterligere tiltak for å trygge arbeidsplasser
De private tannlegene er blant dem som står i en vanskelig situasjon. Foto: colour​box​.com
27. mars, 2020 – Oppdatert 01. april, 2020

Regjeringen la fredag frem en ny tiltakspakke for næringslivet.

Forslaget til kompensasjonsordning skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Regjeringen legger ikke opp til at staten skal dekke 100 prosent av utgiftene. Næringsminister Iselin Nybø mener hele verdikjeden må være med å ta kostnadene. Ordningen vil anslagsvis koste staten mellom 10 – 20 milliarder kroner per måned, og vil i første omgang vare i to måneder.

– Mange virksomheter har måttet stenge døra over natta, mens husleie, utgifter til forsikringer og lån fortsetter å løpe. Det er veldig viktig at disse raskt får dekket løpende faste utgifter, sier Sollien. 

Sollien påpeker at det er mye som fortsatt er uavklart med de nye tiltakene. 

- De private tannlegene er blant dem som står i en vanskelig situasjon, og vi forventer at denne gruppen dekkes av kompensasjonsordningen. De er en spesiell situasjon de er pålagt å holde åpent for å tilby øyeblikkelig hjelp, men kan ikke ta inn ordinære pasienter av smittevernhensyn. De står i praksis helt uten inntekt. Det må de sikres, hvis ikke risikerer vi konkurser, sier Sollien. 

Akademikerne etterlyser også midler til kompetanseutviklingstiltak for folk som er permitterte eller har mistet jobben sin og endring av regelverket slik at permitterte kan ta utdanning og samtidig beholde dagpengene.

- Vi står i en situasjon med hundretusener av permitterte som kan bli gående hjemme i lang tid. Vi må sørge for at alle som nå som står utenfor arbeidslivet eller er på en arbeidsplass med redusert aktivitet, får mulighet til å bruke tiden på å skaffe seg ny kompetanse. Vi må sikre at arbeidsstyrken er så kompetent og rustet som mulig når vi kommer ut av krisen, sier hun.