Nyheter

- Viktig å trygge folks hverdag og jobber under den nye smittebølgen

Regjeringen la i dag frem mange nye tiltak i forbindelse med at landet rammes av den andre koronavirusbølgen. Det er helt nødvendig, mener Akademikerne.

- Viktig å trygge folks hverdag og jobber under den nye smittebølgen
Leder i Akademikerne Kari Sollien støtter mange av tiltakene regjeringen la frem i dag
10. november, 2020 – Oppdatert 10. november, 2020

- Tiltakene er helt nødvendige for å trygge folks hverdag og jobber under den andre bølgen av korona, sier leder i Akademikerne Kari Sollien. 

Smittetallene stiger og deler av samfunnet er stengt ned. Samtidig stiger arbeidsledigheten for første gang siden april. 

Den nye krisepakken til regjeringen vil koste 17,7 milliarder kroner dersom Stortinget godkjenner den. Regjeringen legger blant annet opp til å forlenge den midlertidige omsorgspengeordningen.

- Vi er fornøyde med at regjeringen har hørt på oss når det gjelder utvidede omsorgspenger til arbeidstakere med barn. Det er viktig for oss å sikre de som må være hjemme med syke barn eller barn i karantene, sier Sollien. 

Mange kan kombinere hjemmekontor med å følge opp barn som må være hjemme, men ikke alle har en jobb som kan gjøres hjemme. 

- Det skal de ikke straffes økonomisk for, sier Sollien.

Hjelp til de som sliter psykisk

Regjeringen foreslår å bruke 158 millioner kroner til tiltak som er rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning. Det gjelder for eksempel eldre og studenter som er ensomme.

- Mange studenter har følt ekstra på ensomheten siden landet stengte ned 12. mars. Å være langt unna familie, bo alene og sosial distansering har vært tøft for mange, sier Sollien. 

En undersøkelse Tekna gjorde blant studentmedlemmene i sommer viste at nesten halvparten har følt seg så nedstemt at de har hatt behov for å snakke om det. Mange studenter har slitt med å henge med på studiet på grunn av koronasituasjonen. 

- Det er helt nødvendig å hjelpe de som sliter på grunn av koronarestriksjonene. Vi er glade for at regjeringen ikke har glemt dem. 

Regjeringa har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med forslag til konkrete tiltak og anbefalinger som gjelder eksamen, psykisk helse og gjennomføring av studier. Gruppen skal levere rapporten 23. november. 

En milliard til helsesektoren

Regjeringen vil også sette av en milliard kroner til helsesektoren. Det inkluderer 771 millioner kroner til et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr..

- God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer. Det er bra at regjeringen viser at de tar beredskapslager på alvor og vil sette av penger til det, slik vi påpekte i Dagsrevyen tidligere i år.

Akademikerne mener det er bra at regjeringen vil videreføre høyere dagpengesats og midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som har koronarelatert fravær ut mars neste år. 

At regjeringen også vil bruke fem milliarder kroner på en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september i år til februar neste år, er også i utgangspunktet positivt. 

- Mange er nå i en veldig krevende situasjon hvor de opplever usikkerhet om egen helse, mister jobb og opplever økonomisk usikkerhet for andre gang i år. Vi må samtidig erkjenne at vi er heldig i Norge som har råd til å bruke penger på å sikre folk gjennom krisen. Det er ikke alle forunt i verden. 

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner. Her er de som treffer høyt utdannede:

  • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger under pandemien ut første halvår 2021. I tillegg får foreldre doble kvoter med omsorgspenger neste år. Det betyr minst 40 dager for en familie.
  • 158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper som eldre og studenter. Tiltakene skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.
  • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.
  • En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021. 
  • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard)
  • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner)