Nyheter

- Viktig å gi seniorene bedre stillingsvern

Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, tilsvarende resten av arbeidslivet. Forslaget sendes nå på høring.

- Viktig å gi seniorene bedre stillingsvern
Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten. Viktig at eldre arbeidstakere får bedre stillingsvern, mener Akademikerne.
03. desember, 2020 – Oppdatert 03. desember, 2020

- Stadig flere av oss ønsker å jobbe lenger. Heves aldersgrensen vil gi mange arbeidstakere få viktig stillingsvern. Det er også et signal om at seniorene er verdifull arbeidskraft, sier Kari Sollien.

Sollien fremhever at dagens aldersgrenser i offentlig sektor ble laget for 60 – 70 år siden. Da var levealderen var adskillig lavere enn i dag. Dagens 70-åringer og dagens arbeidsoppgaver i offentlig sektor er noe annet enn den gang. 

­- Norge trenger all den arbeidskraften vi kan få. Det norske samfunnet har en stor utfordring i å få folk til å jobbe lengre. Da må vi ha et lovverk som gjør det mulig å jobbe lenge hvis man ønsker det. nå vil vi se nærmere på detaljene i forslaget, sier hun. 

I privat sektor er aldersgrensen 72 år. Sollien mener det er ikke noe spesielt ved arbeidet i staten som tilsier at man der skal kunne si opp folk på grunn av alder på et tidligere tidspunkt enn det som gjelder i privat sektor. Primært mener Akademikerne at stillingsvernet i hele arbeidslivet bør være aldersuavhengig.

Akademikerne vil se nærmere på detaljene i forslaget. Høringsfristen er 28.februar 2021.