Nyheter

- Vi må ha et system hvor kompetanseheving ligger i arbeidslivets DNA

- Krisen vi står midt i tydeliggjør viktigheten av å etablere et varig system for etter- og videreutdanning. Det er også avgjørende at det bevilges nok midler til dette, sa leder Kari Sollien i høring om kompetansereformen.

- Vi må ha et system hvor kompetanseheving ligger i arbeidslivets DNA
Akademikerne krever at det raskt settes i gang en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet og gjennom det gi universitetene og høyskolene varige insentiver. Foto: colour​box​.com
12. mai, 2020 – Oppdatert 12. mai, 2020

Tirsdag møtte Sollien i høringen om stortingsmeldingen Lære hele livet. Akademikerne er glad for at kompetansereformen dekker hele arbeidslivet og inkluderer de med høyere utdanning.

- Høyere utdanning blir i likhet med annen kompetanse utdatert hvis den ikke vedlikeholdes. Kontinuerlig påfyll er derfor viktig for å følge med i utviklingen, sa Sollien i høringen. 

Trenger én tilskuddsordning

I en fersk undersøkelse blant akademikere svarer svært mange at arbeidsgivere ikke har tatt initiativ til kompetansehevende tiltak i ukene etter 13. mars. Dette mener Akademikerne ikke er godt nok. 

- Vi må ha et system hvor kompetanseheving ligger i arbeidslivets DNA, og der vi lærer av erfaringen vi gjør nå under epidemien. Vi trenger et system der ordningene er godt kjent blant arbeidstakere og arbeidsgivere, og med søknadsrutinene er enkle. Slik det er i dag må man forholde seg til flere dels overlappende tilskuddsordninger. Dette skaper unødvendig byråkrati og gjør ordningene mindre attraktive og tilgengelige, sa Sollien. 

Hun pekte på behovet for å få på plass én tilskuddsordning hvor man både kan søke om støtte til konkrete tilbud samt kartlegge kompetansebehov. 

- Krisen viser oss også viktigheten av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere kjenner til kompetansebehovene fremover slik at de er forberedt og kan sette inn riktige tiltak. Hvis ikke kan vi risikere at vi etablerer ordninger som ikke tas i bruk.

Trenger helhetlig gjennomgang

Akademikerne mener at en søknadsbasert ordning ikke er en varig løsning, og at det raskt må settes i gang en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet og gjennom det gi universitetene og høyskolene varige insentiver til å satse på videreutdanning, uten at det truer gratisprinsippet. 

Akademikerne uttrykte i høringen også skuffelse over at forslaget fra Markussen-utvalget om å kombinere studier og dagpenger ikke blir fulgt opp. 

- Det må på plass. Det viser krisen vi står i nå helt tydelig. Vi kan ikke lage nye midlertidige ordninger hver gang vi har en nedgangskonjunktur. Det er dyrt, lite effektivt og altfor lite forutsigbart for de som er ledige, sa Sollien.