Nyheter

Utenlandske spesialister må inkluderes i krisepakkene

Det haster å få på plass endringer i regelverket slik at også faglærte spesialister fra land utenfor EØS sikres dagpenger dersom de blir permitterte.

Utenlandske spesialister må inkluderes i krisepakkene
Mange av de utenlandske spesialistene er hentet hit fordi de har en kompetanse Norge har hatt behov for. Foto: Colourbox
09. mai, 2020 – Oppdatert 11. mai, 2020

Saken har vært ute på høring frem til fredag 8. mai, etter at Akademikerne sendte brev til Arbeids- og sosialdepartementet.

- Mange av de faglærte spesialistene er hentet hit fordi de kunne bidra med en kompetanse Norge hadde behov for. Mange av dem har vært her i årevis, bor her med familie er en del av det norske samfunnet. Vi kan ikke ekskludere denne gruppen fra krisetiltakene, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Akademikerne har sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet og tatt denne urettferdigheten opp i møte med statsråden. Som følge av brevet ble saken sendt på høring onsdag, med svarfrist innen fredag 8.05.

- Situasjonen for de rammede blir vanskeligere for hver dag som går uten inntekt eller stønad. Derfor haster det å endre regelverket. Denne gruppa risikerer å bli stående på bar bakke uten noen som helst form for inntekt eller stønad. Det er altfor brutalt. Å være en del av norsk arbeidsliv må også innebære å være innlemmet i et sikkerhetsnett, særlig i en så vanskelig tid som dette, sier Sollien. 

Econa organiserer 24 000 masterutdannede økonomer, hvor flere er hentet til Norge som spesialister. Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, peker på at det for mange vil være nærmest umulig å reise tilbake til hjemlandet og få seg jobb der, slik situasjonen er nå. Riibe har snakket med flere medlemmer som har stått i denne fortvilte situasjonen.

- Her er det et hull i regelverket som regjeringen må tette raskt. Permitterte utenlandske arbeidstakere som har kommet utenfra EØS havner i en urimelig og umulig situasjon, fordi de ikke har krav på livsopphold og heller ikke kommer seg hjem, sier Riibe.