Nyheter

- Universitetene må fortsette undervisningen

I går varslet regjeringen at universitetene stenger ned frem til 26. mars. – Vi må unngå at dette blir et tapt semester for landets 300 000 studenter. Undervisningen må fortsette digitalt og at lærestedene må planlegge for å gjennomføre eksamen uten at studenter må møte på campus, sier Kari Sollien.

- Universitetene må fortsette undervisningen
- Universitetene og høgskolene må gjøre det de kan for å sikre at studentene får undervisning og kan avlegge eksamen, sier Kari Sollien.
13. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

For å hindre spredning av coronaviruset hadde allerede mange universiteter og høgskoler valgt å stoppe all fysisk undervisning og sendt studentene hjem. Dette er nødvendige tiltak Akademikerne støtter.

- Universitetene og høgskolene må gjøre det de kan for å sikre at studentene får undervisning og kan avlegge eksamen. Nettbaserte forelesninger og seminarer er gode løsninger, og alternative eksamensformer må planlegges, sier Kari Sollien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim uttrykte i går at han er åpen for å endre regelverket hvis studenter får problemer med å gjennomføre praksisperiode, obligatorisk undervisning eller eksamen. Kari Sollien støtter dette. Samtidig oppfordrer hun til fleksibilitet i sektoren slik at studentene får best mulig utbytte av semesteret.