Nyheter

- Tariffavtaler gjør at vi kan unngå bruk av koronaloven

- Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har hjulpet oss gjennom kriser før, og er nøkkelen til å lykkes nå. Jeg har en stor tro på at gode lokale løsninger vil gjøre at vi ikke får behov for koronaloven på arbeidslivsområdet, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

- Tariffavtaler gjør at vi kan unngå bruk av koronaloven
Akademikernes leder Kari Sollien oppfordrer partene til å finne gode løsninger på den enkelte arbeidsplass. Foto: Thomas Eckhoff
24. mars, 2020 – Oppdatert 26. mars, 2020

Forslaget til ny lov ble lagt frem onsdag, og lørdag ble det enighet i Stortinget om ny lov. Akademikerne, i likhet med de øvrige hovedorganisasjonene og alle partiene på Stortinget, har sluttet opp om at det er behov for en koronalov som gjør det mulig for regjeringen å handle raskt i en ekstraordinær situasjon. Den nye loven har ikke vært gjenstand for ordinær høring.

- Vi har i vår dialog med myndighetene vært særlig opptatt av at koronaloven på arbeidslivsområdet ikke bør erstatte tariffavtaler, og at partene alltid må involveres. Vi er glad for at dette er ivaretatt i den enigheten som nå foreligger blant partiene på Stortinget. Akademikernes forhandlingsledere har gått ut med en sterk oppfordring til medlemsforeningene om å sørge for at deres lokale tillitsvalgte bidrar til å finne gode løsninger lokalt, sier Sollien.

Den nye korona-loven åpner for at regjeringen kan ta i bruk loven for å sørge for at ulike grupper får utbetalt velferdsytelser effektivt og raskt. 

- For Akademikerne er det avgjørende at alle som berøres av situasjonen er sikret en lønn å leve av. Det gjelder ved permitteringer, selvstendig næringsdrivende som mister inntekten sin, ved sykdom, og for de som må være hjemme med barn. Vi forventer derfor at muligheten til raskt å sikre folks inntekt gjennom den nye loven benyttes dersom situasjonen tilsier det, sier Sollien.

Akademikerne er glad for at Stortinget har lyttet til de juridiske fagmiljøene i denne saken, blant annet slik at domstolskontrollen sikres, at Stortinget får mulighet til å oppheve forskrifter, og at lovens varighet blir kun en måned.