Blogg

Tannlegens rolle og konsekvenser av koronakrisen

Myndighetenes strenge reguleringer for hvilke tannbehandlinger som skal utføres, har ført til at mange private tannleger har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt, skriver president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, på Akademikerbloggen.

Tannlegens rolle og konsekvenser av koronakrisen
"Det er en reell fare for at mange private tannklinikker vil gå konkurs, og en krisepakke for sektoren er helt nødvendig, skriver president i Den norske tannlegeforening", skriver president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, på Akademikerbloggen. Foto: Colourbox
Hver måned blogger lederen av Akademikerne eller ledere fra våre 13 medlemsforeninger om viktige og aktuelle saker for foreningene og fellesskapet.
Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum

Styremedlem i Akademikerne, president i Den norske tannlegeforening
23. mars, 2020 – Oppdatert 16. april, 2020

Vi står nå alle midt i en krevende situasjon hvor alle profesjoner bidrar så godt de kan med sin kompetanse. Tannhelsetjenesten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon under denne krisen.

Mitt og mine kollegers viktigste oppgave nå er å bidra til å redusere smittespredning og avlaste helsetjenesten for øvrig, slik at pasientene ikke opptar kapasitet i andre deler av helsevesenet.

De fleste innbyggerne i Norge er heldigvis friske på nåværende tidspunkt, også pasientene våre. Befolkningen skal også i denne krisesituasjonen ha et tilbud om nødvendig tannhelsehjelp, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling. For tiden er det kun slik akutt, nødvendig behandling som skal utføres, all annen behandling skal utsettes inntil videre. 

Jeg og mine medlemmer er stolte av å ta del i den store dugnaden samfunnet nå står i. Men vi kan ikke legge skjul på at myndighetenes tiltak også har store økonomiske konsekvenser. For tannlegenes del gjelder det særlig privat sektor, en helprivat helsetjeneste uten noen form for driftstøtte. Sektoren utgjør 70 prosent av tannlegene i Norge og har ansvaret for tannhelsetilbudet til stort sett hele den voksne befolkningen. 

Myndighetenes strenge reguleringer for hvilke behandlinger som skal utføres, har ført til at disse tannlegene har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt og mange står i fare for å måtte legge ned eller gå konkurs. Tannlegeforeningens medlemsundersøkelse (utført 18. – 20. mars), hvor 75 % av våre 3400 medlemmer i privat sektor har svart, viser alvoret i situasjonen. 

  • 75 % av medlemmene i privat sektor sier de har mistet opptil 100 % av sitt inntektsgrunnlag den siste uken.
  • 45 % sier at de må stenge dørene i løpet av en måned.
  • 74 % melder at de har permittert noen av sine ansatte.
  • 45 % har allerede permittert seg selv.

Tallene viser tydelig hvordan koronakrisen treffer økonomisk og truer arbeidsplasser. Private tannleger har ikke inntekter til å bære kostnadene i dagens situasjon, og resultatet vil bli enda flere stengte klinikker og permitterte helsearbeidere. Det er en reell fare for at mange private tannklinikker vil gå konkurs, og en krisepakke for sektoren er helt nødvendig. Vi etterlyser særlig statlige driftstilskudd til klinikkene under krisen, samt egne trygdetakster for telefonkonsultasjon som kan utløses ved alle pasienthenvendelser i denne perioden. 

Kommer det ikke tiltak, vil resultatet kunne bli økonomisk kollaps med konkurser og arbeidsledighet, noe som vil ødelegge den private tannhelsetjenesten i Norge slik vi kjenner den i dag, og føre til at voksne pasienter etter krisen vil få et vesentlig dårligere tannhelsetilbud. Ingen er tjent med at vi havner i den situasjonen – verken landets myndigheter, befolkningen eller vi tannleger selv. Snarlige og målrettede tiltak er derfor helt nødvendig for å opprettholde en velfungerende og kompetent privat tannhelsetjeneste som fortsatt kan gi landets innbyggere det tilbudet de har behov for og fortjener.

Det er viktig at vi nå alle slutter opp om myndighetenes tiltak, bistår med vår kompetanse og gjør vårt for å hindre smitte. Men det har også stor betydning at storting og regjering bidrar med å legge tilstrekkelig økonomisk til rette for at våre bedrifter og virksomheter skal komme seg gjennom krisen.