Meninger

Svært skuffet over å måtte betale egen krisepakke

Vi stiller oss kritisk til at hjelpen kommer i form av lån og ikke stipend, skriver 12 studentledere i Akademikerne om regjeringens tiltakspakke.

Svært skuffet over å måtte betale egen krisepakke
Studentlederne i Akademikerne er kritiske til tiltakspakken fra regjeringen.
Studentlederne i Akademikerne: Guro Holte Igesund, Rebekka Lie, Håvard Ulsaker, Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, Sondre Lie, Sigurd Løkholm, Henriette Sandberg, Emma Elizabeth Wright, Silje Kristiansen, Live Olsen Hølmo, Sigrid Lyche Strandvoll, Lena Monsen
27. mars, 2020 – Oppdatert 31. mars, 2020

Teksten stod først på trykk i Khrono og i Universitetsavisa.

Studentlederene i Akademikerne er glade for at økonomisk hjelp til studenter er på agendaen til regjeringen og Lånekassen.

Vi stiller oss likevel kritisk til at hjelpen kommer i form av lån og ikke stipend.

Ettersom studenter foreløpig ikke har mulighet til å søke dagpenger fra Nav, mener vi at studenter med inntektsbortfall på grunn av koronautbruddet, i både faste stillinger og tilkallingsvakter, må få utvidet stipendstøtte fra Lånekassen.

Studenter har på samme måte som ordinære arbeidstakere bidratt til samfunnet, og må da få støtte på lik linje som andre arbeidstakere for å komme gjennom denne krisen. Lånsbelastningen til studentene kan ikke økes.

Slik ordningen er i dag med 11 måneders studiestøtte forutsetter det at studentene kan forsørge seg selv gjennom arbeid i juli. Denne muligheten vil falle bort for mange i et arbeidsliv preget av permitteringer og konkurser.

Det må komme på plass et eget sommerstipend for juli måned for studenter som på grunn av krisen i arbeidsmarkedet ikke får sommerjobb. Stipendet må være høyere enn basisstøtten.

Asheim uttaler at det uansett ikke vil gjøre noen forskjell for studentene før om mange år. Dette er konsekvenser som vil følge studentene i flere tiår fremover. 145 kroner i måneden kommer på toppen av kanskje 1600 – 2000 kr hver måned i 20 år.

Siden krisen inntraff har vi sett en kollaps i den norske kronen. Dette gir uforutsette og store utgifter for norske studenter som tar hele eller deler av utdanningen i utlandet. Det er viktig å ivareta utenlandsstudenters økonomi, og vi etterspør derfor en ekstra valutajustering fra Lånekassen i forbindelse med det sterke kronefallet, slik at utenlandsstudenter som er avhengig av den norske kronen får dekket sine nødvendige utgifter.

Regjeringen oppfordrer og jobber for økt utveksling og for at flere skal studere utenlands, og da må studentene vite at rekordsvak kronekurs tas tak i for de som rammes.