Nyheter

Stortingsenighet om kompetansereformen

- Vi er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå ber regjeringen om å legge frem forslag til nytt finansieringssystem, sier leder Kari Sollien.

Stortingsenighet om kompetansereformen
20. mai, 2020 – Oppdatert 20. mai, 2020

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet på Stortinget kom i dag til enighet om kompetansereformen regjeringen la frem tidligere denne måneden. Akademikerne har gjentatte ganger tatt til orde for at det er behov for å vurdere hvordan insentivstrukturen i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler kan utformes slik at det gir sterkere og varige insentiver til å satse på videreutdanning.

- Vi er derfor svært fornøyd med at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå ber regjeringen om å legge frem forslag til nytt finansieringssystem. Dette er avgjørende for at vi skal få et velfungerende tilbud av etter- og videreutdanning. I dag lønner det seg ikke for sektoren å satse på videreutdanning. Det har vi nå forventninger til at vil endres, sier leder Kari Sollien.

Hun trekker også frem at Stortinget nå ber regjeringen opprette bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien og den maritime sektor. 

- Det er stort behov for omstilling i disse bransjene, og koronasituasjonen og oljeprisfallet har bidratt ytterligere. Det er viktig at bransjeprogrammet også inkludere høyt utdannede, sier Sollien.

Akademikerne er svært opptatt av at det skal bli bedre muligheter til å ta studiepoeng mens man går på dagpenger. Her leverer hverken regjeringen eller opposisjonen.

- Regjeringen har åpnet litt opp, men i en svært tidsavgrenset periode. Her er vi skuffet over politikerne, og har vi forventinger til endringer i løpet av kort tid. Vi må ha konkret handling som virker nå, sier hun.