Nyheter

Stolt av korona-innsatsen

- Mange jobber nå lange dager og står i frontlinjen for å redde liv. Andre jobber for å holde hjulene i gang. Vi står i en unikt vanskelig og usikker situasjon og jeg er stolt over det arbeidet våre folk legger ned, sier Kari Sollien.

Stolt av korona-innsatsen
Kari Sollien i nettmøte på sitt hjemmekontor.
18. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Den siste uken er stadig flere offentlige og private virksomheter stengt ned i et forsøk på å temme den mest truende pandemien siden spanskesyken herjet for 100 år siden. I Norge er i dag 83 personer innlagt, og leger ved norske sykehus forbereder seg på toppen som skal komme.

Oppgaven er formidabel og den skal løses mens ansatte i helsevesenet selv rammes av den samme sykdommen og må holde seg hjemme. Nesten 6 200 sykehusansatte er i karantene. 

Stolt av de som står i frontlinjen

- Det er på sin plass å skryte av de som jobber i helsevesenet og som nå står helt i front. Oppgaven er krevende medisinsk og organisatorisk. Når mange er i karantene betyr det at det blir mer jobb på de som er igjen, sier Sollien. 

Ifølge Sollien er det å sørge for sin egen trygghet en egen stressfaktor. For å unngå å dra med seg smitte hjem må de ta mange forholdsregler, for eksempel velge andre transportmidler,skifte tøy og holde rent. Tirsdag kom meldingen om at det er behov for å rasjonere på sikkerhetsutstyr ved sykehusene. 

- Legene opplever bekymring for om det er nok utstyr til å beskytte seg selv og pasientene. Jeg er veldig opptatt av at vi må klare å ta vare på sikkerheten til de som behandler viruset, sier hun. 

Akademikerne-lederen roser de mange som nå jobber lange dager for å bekjempe korona-krisen og de som ellers håndterer krisen, både i offentlig og privat sektor. Det er lagt ned et massivt arbeid for finne gode løsninger i den enkelte virksomhet og for de som er rammet, både virksomheter og ansatte. 

På høygir for medlemmene 

Sollien fronter 220 000 akademikere i Norge fordelt på 13 medlemsforeninger. Hun er glad for det arbeidet foreningene nå legger ned for medlemmer som opplever permitteringer og usikkerhet i hverdagen. 

- Det er mye aktivitet. Mange av foreningene våre gjør seg tilgjengelige på andre måter. . Når landet stenger ned trapper de opp sin bistand med å utvide telefontid for å yte bistand til sine medlemmer og tillitsvalgte. Dette er viktig for de som blir permittert eller mister jobben, sier hun. 

– Jeg er opptatt av at samarbeidet på arbeidsplassen fortsetter å fungere også i en krisesituasjon. Ikke alle deler av avtaleverket er tilpasset en krisesituasjon som denne. Mye bra arbeid legges nå ned i dialogen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, slik at virksomhetene finner fleksible og gode løsninger for å håndtere situasjonen uten at dette går ut over helse og sikkerhet, sier Sollien. 

- Mange opplever stor usikkerhet 

Tirsdag 10. mars var 65 000 registrert som arbeidsledige i Norge. 17. mars var tallet steget med 84 000 til 149 000. Dette tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge foreløpige tall fra NAV. 

- Mange familier er nå i en veldig krevende situasjon hvor de opplever usikkerhet om egen helse,mister jobb og opplever økonomisk usikkerhet på toppen. De har min største sympati. Jeg håper mange kan vende tilbake til sin gamle jobb, men noen vil måtte finne seg noe annet å gjøre. Jeg tror ingen av oss klarer å overskue konsekvensene av dette, og hvordan det blir når epidemien er bekjempet, sier Sollien og understreker at en viktig jobb for Akademikerne fremover er å jobbe for medlemmene og deres behov for jobb og etter- og videreutdanning. 

Det er det kollektive som kanskje kommer ut som vinneren etter denne krisen, tror Sollien.

- Vi ser hvordan folk hjelper hverandre i lokalsamfunnet for å komme gjennom karantener og løse utfordringer i en ny hverdag. Vi ser at frivillige, både pensjonister og studenter, melder seg for tjeneste for å avhjelpe et presset helsevesen. Det er en dugnad, en test på hvor kollektive vi er i dette landet. Nå viser vi det i praktisk handling, og det er kjempebra.