Nyheter

Stolt av dugnadsånden i arbeidslivet

- Partene i arbeidslivet løser selv utfordringer i arbeidslivet, og krisen har vist at vi får løsningene på plass raskt og smidig. Jeg er glad arbeidsministeren ikke ser behovet for å bruke forskriftsadgangen om arbeidstid i koronaloven nå, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Stolt av dugnadsånden i arbeidslivet
- Vi ser nå at avtalesystemet fungerer godt. Det at vi fortsetter med tariffavtaler også i en krisesituasjon er viktig for å skape et smidig arbeidsliv med medbestemmelse og høy organisasjonsgrad, sier Sollien.
01. april, 2020 – Oppdatert 01. april, 2020

Koronaloven gir innebærer at regjeringen kan tilsidesette eksisterende lover for å løse viktige samfunnsoppgaver i tiden som kommer. I et møte med partene i arbeidslivet i dag uttrykte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at han foreløpig ikke ser behov for å bruke forskrift på arbeidslivets område. 

Viktig for medbestemmelse i arbeidslivet

- Vi ser nå at avtalesystemet fungerer godt. Det at vi fortsetter med tariffavtaler også i en krisesituasjon er viktig for å skape et smidig arbeidsliv med medbestemmelse og høy organisasjonsgrad, sier Sollien.

I offentlig sektor har partene sentralt inngått avtaler som åpner for stor grad av fleksibilitet i staten, kommunene og i sykehusene. Innenfor disse rammene er det nå opptil lokale parter å inngå avtaler og finne løsninger som ivaretar både de ansatte og oppgavene arbeidsplassen er nødt til å løse.

- Partene i offentlig sektor har gjort en god jobb for å få på plass avtaler. Våre forhandlingsutvalg og medlemsorganisasjoner viser stor vilje til å inngå avtaler, og disse er fulgt opp på arbeidsplassene rundt omkring i landet. Dette er uttrykk for dugnadsånd i arbeidslivet, sier Sollien.