Nyheter

Viktig med gode gründerevilkår

Kari Sollien var opptatt av livslang læring, gründernes vilkår, forskning og ABE-reformen i høringen i finanskomiteen.

Viktig med gode gründerevilkår
Akademikernes leder Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
15. oktober, 2020 – Oppdatert 15. oktober, 2020

Torsdag deltok leder Kari Sollien i høringen om statsbudsjettet i Finanskomiteen. 

Sollien åpnet med å rose investeringsbeslutningen på CCS, at flere nye studieplasser videreføres til neste år, og regjeringens løfte om å få en permanent løsning for å ta utdannelse på dagpenger. 

-Vi støtter også strategien om å stramme noe inn på ytelser når vi har mer kontroll på smitten. 2020 har imidlertid vist oss at det er vanskelig å forutse framtiden. Slik er det også for 2021, sa Sollien.

Livslang læring

Akademikerne er positive til at regjeringen satser på kompetanse og kompetanseheving budsjettet. Det burde imidlertid vært bevilget mer til langsiktige satsinger gjennom Kompetanseprogrammet, understreket Sollien.

- Det er viktig med tiltak for å hindre at folk faller varig ut av arbeidslivet som følge av krisen vi nå er i. Men, kompetanseutvikling er avgjørende også for de som står i jobb, og uavhengig av koronakrisen. Arbeidslivet endrer seg raskt og alle arbeidstakere må oppdatere kompetansen i løpet av karrieren, også de med høy utdannelse. 

Gründere

Akademikerne er opptatt av gode vilkår for oppstartsgründere. I dag kan man få dagpenger opp til 12 måneder samtidig som man forsøker å etablere en bedrift. Akademikerne mener dette bør utvides til 24 måneder. 

-Velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende må generelt blir bedre. Pensjon er et område det det er ubegrunnede forskjeller i sparemuligheter mellom selvstendige og ansatte, sa Sollien. 

Mer til forskning

Akademikerne er glade for at forskningsbevilgningene får en realøkning på 2,1 prosent, men mener forskning burde vært prioritert høyere. 

-I økonomiske krisetider må det offentlige satse på forskning og utvikling fordi næringslivet selv ikke har like stor mulighet, sa Sollien. 

Hun etterlyste også en plan for styrke basisfinansieringen til instituttsektoren.

-Instituttene er et viktig bindeledd mellom næringsliv og forskning, og budsjettforslaget dekker ikke behovet, sa Sollien. 

Sollien avsluttet sitt innspill med en kritikk av ABE-reformen. 

-Vi ser tydeligere og tydeligere at ABE-reformen går utover tjenestene som skal leveres. Det er det på tide å ta noen grep.

Høringsnotat