Nyheter

Statsansatte tilfreds med mer fleksibel arbeidstid

I 2018 ble fleksitidsavtalen i staten endret. Endringene betød at ansatte kunne starte jobben tidligere på morgenen eller jobbe lenger utover kvelden og samtidig opparbeide seg fleksitid, om de ønsket det. Ansatte er tilfredse med ordningen, viser ny evalueringsrapport.

Statsansatte tilfreds med mer fleksibel arbeidstid
- Våre medlemmer ønsker fleksibilitet for å kunne balansere jobb, familieliv og fritid, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam
24. august, 2020 – Oppdatert 24. august, 2020

- Våre medlemmer ønsker fleksibilitet for å kunne balansere jobb, familieliv og fritid. Det viktige for oss, var å skape økt fleksibilitet uten at de ansatte skulle få utvidet arbeidstid. Evalueringen av endringene i fleksitidsavtalen bekrefter at vi har oppnådd dette. Vi ser at mange bruker muligheten til fleksibel arbeidstid, og at de er fornøyde, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Partene i arbeidslivet ble i 2017 enige om å utvide rammene for fleksibel arbeidstid i staten. Ytre rammer for arbeidstid ble endret fra sju til seks om morgenen og fra 20 til 21 om kvelden. I tillegg ble antall tillatte plusstimer i fleksitidssaldoen ved avregningstidspunktet justert fra 45 til 50 timer. Målet med endringene i fleksitidsavtalen var å bidra til økt fleksibilitet for arbeidstaker og arbeidsgiver. Samtidig skulle ikke endringen bidra til å utvide grensene for hvor mye ansatte kunne jobbe. Endringene i fleksitidsavtalen ble foretatt med en forutsetning av at effekten av justeringene skulle evalueres etter en tid. 

Evalueringen viser at mange som benytter seg av utvidelsen, gjorde det også før den nye prøveordningen kom på plass, men at de nå gjør de det i lovlige former. De aller fleste er fornøyd med ordningen, og hverken arbeidsgiver eller arbeidstakersiden ønsker å gå tilbake til de rammene som gjaldt tidligere. Justeringene i avtalen har ikke endret noe på planleggingen av uttak av plusstid og de aller fleste oppgir at det ikke er noe problem med uttak av opparbeidet plusstid. 

- Vi ser at justeringene som er foretatt i avtalen har blitt positivt mottatt. De utfordringene som eventuelt har vært tidligere med at noen få ikke får tatt ut all plusstid eller at arbeidsgiver initierer bruk av fleksitid fremfor å pålegge overtid, har lite sammenheng med de justeringer som er gjort i fleksitidsavtalen. Dette er problemstillinger som må håndteres på den enkelte arbeidsplass. Vi er fornøyde med fleksitidsavtalen slik den er blitt, sier Kvam. 

Undersøkelsen Fleksitidsavtalen i staten evaluerer arbeidstidsordningen og er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.