Nyheter

Slik blir kontantstøtteordningen til bedriftene

Støtteordningen gjelder foreløpig ut mai og vil koste minst 20 milliarder i måneden. – Nødvendig nødhjelp til bedrifter i krise, sier leder Kari Sollien.

Slik blir kontantstøtteordningen til bedriftene
Kravet for å treffes av ordningen er at bedriften har hatt et omsetningstap på mer enn 30 prosent.
02. april, 2020 – Oppdatert 03. april, 2020

Torsdag klokken 18 la finansminister Jan Tore Sanner frem detaljene i kompensasjonspakken til næringslivet. Pakken er en kontantstøtteordning for dekning av bedriftenes faste kostnader, som blant annet leie av lokale, strømutgifter og forsikring. Regjeringen la frem pakken i grove trekk i slutten av forrige uke.

Ordningen gjelder foreløpig for mars, april og mai, og kravet for å treffes av ordningen er at bedriften har hatt et omsetningstap på mer enn 30 prosent fra samme måned i fjor. For mars er kravet 20 prosent omsetningsfall, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. For bedrifter som er pålagt stenging, vil staten betale for 90 prosent av de faste kostnadene. For andre bedrifter vil kompensasjonsgraden være lavere.

- Pakken er avgjørende for å unngå massive konkurser i norske bedrifter, og sikre arbeidsplasser i Norge. Selv om bedriftene ikke blir hundre prosent kompensert for sine faste utgifter, vil dette sannsynligvis bidra til at langt flere overlever krisen, sier Kari Sollien.

Hun understreker at det for Akademikerne har vært viktig å ved siden av kontantstøtteordningen kommer en solid ordning for selvstendig næringsdrivende for å dekke inntektstapet også, på lik linje med permitterte arbeidstakere. Detaljene i denne ordningen kommer snart.

Pakkens innhold oppsummert:

Kontantstøtteordningen skal dekke andel av uunngåelige faste kostnader til bedrifter med store omsetningsfall som følge av koronapandemien
Faste kostnader er leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier

• Omfatter kun bedrifter som har et omsetningsfall på mer enn 30 prosent per måned sammenlignet med samme måned i fjor. Hvis bedriften ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.

• For mars er kravet 20 prosent omsetningsfall, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden.

• Ordningen vil gjelde for mars, april og mai. Bedriftene må søke for hver måned etterskuddsvis. Utbetaling for mars vil skje i siste halvdel av april, og for april og mai i første halvdel av mai og juni.

• Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige selskap med unntak for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger.

• Ordningen gjelder kun for virksomheter som har aktivitet og ansatte, og ikke er begjært konkurs eller under konkursbehandling. Enkeltpersonforetak faller innunder ordningen dersom dette er hovedinntekten. 

• Eventuelle lønnskostnader som påløper fordi virksomheten pålegges å holde åpent for akuttkonsultasjoner (gjelder tannlegene) vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Kompensasjonsgrad:
• For bedrifter som er pålagt stenging*, vil kompensasjonen bli de månedlige faste kostnadene ganger omsetningsfallet ganger 90 prosent
• For andre blir kompensasjonsgraden de faste kostnadene minus kr 10 000 ganger omsetningsfallet ganger 80 prosent
• Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

Eksempel:

1) Bedrift er pålagt stenging, har 100 pst omsetningstap og med månedlige faste kostnader på 100 000,-
Kompensasjonen blir da: 100 000 x 1,0 x 0,9 = 91 000,- pr mnd

2) Ikke pålagt stengning, 40 pst omsetningstap og med månedlige faste kostnader på 100 000,-
Kompensasjonen blir da: 100 000 – 10 000 x 0,4 x 0,8 = 28 800,- pr mnd.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

• Kulturarrangementer
• Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
• Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.
• Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
• Treningssentre
• Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
• Svømmehaller, badeland og liknende
• Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas: Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (endret fra 16.03.20).
• Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (endret fra 16.03.20).