Nyheter

Selvstendig næringsdrivende må også få korona-forsikring

Akademikerne krever at staten må betale for yrkesskadeforsikring som dekker koronasykdom for tannleger, fastleger og andre selvstendig næringsdrivende som er særlig smitteutsatt.

Selvstendig næringsdrivende må også få korona-forsikring
Akademikerne ber staten ta økonomisk ansvar for selvstendig næringsdrivende helsepersonell.
15. april, 2020 – Oppdatert 15. april, 2020

Akademikerne har nå sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet med krav om at staten tar ansvar for yrkesskadeforsikring knyttet til covid 19 for smittetutsatte selvstendige. 

Ansatt helsepersonell er sikret gjennom de yrkesskadeordningene man har, fordi covid-19 er oppført på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom, og dermed gi rett på yrkesskadeerstatning.

- Fastleger, tannleger, psykologer og leger i spesialistpraksis er eksempler på grupper som i mange tilfeller er selvstendig næringsdrivende, og samtidig kan være ekstra utsatt for smitte på jobb. Svært få av disse har tegnet egen yrkesskadeforsikring. Staten må ta ansvar for at denne gruppen, som er veldig utsatt for smitte. De må sikres den samme økonomiske tryggheten som nå er på plass for ansatte i helsevesenet, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

For helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende er det i dag opp til den enkelte å tegne frivillig yrkesskadetrygd, noe som innebærer at man må betale ekstra forsikringspremie. Denne ordningen er lite utbredt.

- Staten må legge til rette for at helsepersonell kan utføre sitt arbeid uten frykt for eget liv og helseskade. Økonomisk trygghet for helsepersonell og eventuelle etterlatte er ett ledd i å trygge arbeidssituasjonen. Slik vil man også bidra til å sikre at befolkningen får forsvarlig helsehjelp, sier Sollien.