Blogg

Sammen møter vi morgendagen

Ingen av oss vet hva som venter, men vi vet at samfunnet blir satt på en hard prøve i tiden som kommer. Og det skjer på vår vakt, skriver Marit Hermansen, president i Legeforeningen, på Akademikerbloggen.

Sammen møter vi morgendagen
"Det er ingen tvil om at ansatte i helsevesenet får tøffe tak i tiden som kommer", skriver Marit Hermansen.
Marit Hermansen

Marit Hermansen

Nestleder, Akademikerne helse Den norske legeforening
03. april, 2020 – Oppdatert 16. april, 2020

Jeg ser bilder fra drilling i smittepåkledning og krisestaber i sykehusene, kommuneoverleger bøyd over bemanningsplaner, studenter klare til innsats, fastlegekontor som legger om driften, og jeg er dypt takknemlig for å være del av et fellesskap som nå skjerper sansene. Leger i hele helsetjenesten bidrar med sin kompetanse og kreative løsninger. Vi bretter opp ermene og står klare. For å ta imot det som skal komme. 

Da koronautbruddet var et faktum, så Legeforeningen tidlig at vi måtte rigge oss for en annen type jobbing enn det vi gjør til vanlig. Foreningen ville ha behov for høy grad av tverrfaglig og tverrsektoriell jobbing med mulighet for raske beslutninger. Både Legeforeningens sekretariat og de tillitsvalgte har organisert seg på tvers – med gode kommunikasjonslinjer.

Det ble tidlig klart for oss at vi måtte ta ned den vanlige aktiviteten i Legeforeningen, for å sikre kapasitet i helsetjenesten og hindre smittespredning. Vi står trygt i avgjørelsen om å begrense egen møte- og reiseaktivitet. Alt vi gjør må likevel måles opp mot den risikoen vi står overfor, hvor kostnaden er ukjent og muligens irreversibel.

Legeforeningen har under koronautbruddet hatt hyppig og tett kontakt med myndighetene. Vår kompetanse og kjennskap til tjenesten er verdifull og etterspurt. Og vi kan bringe videre informasjon raskt og effektivt. Vår strategi har hele tiden vært å jobbe sammen med myndighetene for å finne de gode løsningene, bidra i de vanskelige valgene og støtte opp om de gode tiltakene. Det betyr også at vi i alle møter har argumentert, utfordret og kjempet for de tiltakene og standpunktene vi har ment har vært riktige. Vi opplever at det har vært viktig og har gitt gode resultater. Legeforeningen skal være en del av løsningen.

Noe av det Legeforeningen er mest opptatt av er at sikkerheten til helsepersonell blir ivaretatt. Legene står i front og behandler pasienter i bekjempelsen av koronaviruset. Det er stor risiko for at våre medlemmer og annet helsepersonell blir smittet. Sykehus og kommuner må derfor sørge for tilstrekkelig smittevernutstyr. Vi er bekymret for situasjonen og er i løpende dialog med myndighetene. Vi vet at det jobbes intenst med å sikre tilgang til utstyr, men vi benytter likevel enhver anledning til å understreke hvor avgjørende dette er. I en situasjon med knapphet på smittevernutstyr, er det også viktig at vi bruker utstyret riktig. Vi har etterlyst konkrete råd, og her opplever vi at Folkehelseinstituttet har gjort gode vurderinger. Ved behov må rådene la seg tilpasse den praktiske hverdagen hos dem som har skoene på. 

I forrige uke kom også det frem at helsemyndighetene holder oversikten over hvor mye smittevernutstyr vi har tilgjengelig i Norge, hemmelig. Det er veldig urovekkende. Hvis helsepersonell tror informasjon holdes tilbake, vil det skape usikkerhet. Situasjonen krever åpenhet om hvor mye utstyr man faktisk har. Hvis det er mangel på utstyr, er det viktig å være ærlig om dette. 

I skrivende stund (3. april) er Norge fortsatt stengt ned. Det har bred oppslutning. Alvoret er stort og befolkningen kjenner det. Alle bidrar for å dempe smittepresset. En konsekvens av dette er at mange vegrer seg for å oppsøke helsetjenesten selv om de føler seg syke. Det er en stor bekymring i hele helsetjenesten, fra fastleger til spesialister, for at dette fører til at folk utvikler alvorlige sykdommer. 

Det er kapasitet til å behandle andre sykdommer enn covid-19. Denne kapasiteten er det viktig å utnytte slik at det ikke bygger seg opp en bølge av andre helseproblemer som må behandles når koronakrisen er over. Mitt råd til alle er: Har du tegn på sykdom, ta kontakt med helsetjenesten! 

Ingen kunne forutse koronautbruddet, men sammen skal vi håndtere situasjonen vi står i. For Legeforeningen er det viktig at vi har nok kapasitet på norske sykehus, god sikkerhet for helsepersonell og at vi fortsetter å dempe smittespredningen. 

Det er ingen tvil om at ansatte i helsevesenet får tøffe tak i tiden som kommer, men jeg er også takknemlig for støtten befolkningen viser oss. 

Hvor lenge denne alvorlige situasjonen varer er vanskelig å si. Men vi er rede. Dette skjer på vår vakt.