Rune Frøyland gjenvalgt som leder i Akademikerne helse

Frøyland er gjenvalgt som leder i Akademikerne helse og Marit Hermansen er gjenvalgt som nestleder i utvalget.
Rune Frøyland gjenvalgt som leder i Akademikerne helse
29. oktober, 2020 – Oppdatert 29. oktober, 2020

- Jeg er svært glad for å ha fått fornyet tillit til å lede det store lagarbeidet som Akademikernes forhandlinger i sykehusene er, sier Rune Frøyland. 

Frøyland har vært leder i Akademikerne helse siden 2005. Han er også visepresident i Psykologforeningen. 

- I helseområdet har vi i overveiende grad foreningsvise og lokale avtaler som forhandles og ivaretas av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og av solide foreningssekretariater. Jeg er sterkt motivert til et fortsatt arbeid for å beholde og videreutvikle vårt avtaleverk og våre partsrelasjoner, sier Frøyland.

Marit Hermansen er også gjenvalgt som nestleder. Hun ble valgt som nestleder for første gang i 2015, samme år ble hun valgt til president i legeforeningen.

- Jeg takker for tilliten, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Rune Frøyland og resten av utvalget. Våre medlemmer skal stå fremst i utviklingen av sykehusene, og da er et godt partssamarbeid grunnmuren, sier Marit Hermansen


Marit Hermansen
Legeforeningens president Marit Hermansen har fått fornyet tillitt som nestleder i Akademikerne helse.

Akademikerne helse er hovedsammenslutningens forhandlingsutvalg i sykehussektoren. Utvalget inngår sentrale avtaler med Spekter på vegne av nesten 25 000 medlemmer om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. 

Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene.