Blogg

Respekter spillereglene i arbeidslivet

Ansatte og tillitsvalgte må involveres så raskt som mulig for å gi legitimitet til de drastiske beslutningene vi nå ser, skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg på Akademikerbloggen.

Respekter spillereglene i arbeidslivet
"Det er viktig at flest mulig arbeidstakere organiserer seg. Dette har større betydning nå enn noensinne", skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg på Akademikerbloggen.
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
30. mars, 2020 – Oppdatert 14. april, 2020

Koronakrisen er svært krevende for virksomheter, arbeidstakere og for hver enkelt av oss. Det er gledelig at hele samfunnet støtter opp om de nødvendige helsetiltakene som er iverksatt. Disse virkemidlene er omfattende og dyptgripende, men skal de ha den effekten vi ønsker, må alle stille seg bak.

Nå står vi i stormen sammen for å hjelpe og støtte de som blir permitterte og mister jobben, men også for å hjelpe og beskytte de som jobber mer enn noen gang før. Hundretusentalls av norske arbeidstakere kan bli, eller er allerede permittert. Dette er krevende og alvorlig for svært mange. Pandemien kan bli den største utfordringen norsk næringsliv og arbeidsliv har stått ovenfor, og dette setter den norske samarbeidsmodellen på prøve. Samtidig er det gjennom tett samarbeid mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere at vi sammen skal komme oss gjennom denne krisen. 

Det er derfor helt avgjørende at partene i arbeidslivet respekter spillereglene, for eksempel ved permitteringer og nedbemanninger. Alle ønsker smidige prosesser og raske beslutninger i en krisesituasjon, og i den sammenhengen er tett dialog avgjørende. Ansatte og tillitsvalgte må involveres så raskt som mulig for å gi legitimitet til de drastiske beslutningene vi nå ser. Medbestemmelse er viktigere enn noen gang. 

Den nye Koronaloven understreker viktigheten av dette. Unntaksloven sier at i alle spørsmål som berører arbeidslivets regler, plikter Regjeringen å involvere partene i arbeidslivet, og legge stor vekt på å komme til enighet med disse. 

Denne presiseringen understreker viktigheten av trepartssamarbeidet i krisetid. Vi befinner oss i en situasjon helt utenom det vanlige, som krever ekstraordinære tiltak. Dette tilsier at alle parter i arbeidslivet må være fleksible, samtidig som man ikke kutter hjørner eller er for rask i svingene. Vi skal sørge for at drøftings- og informasjonsplikten i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene respekteres. Permitteringer og nedbemanninger er dypt alvor, både for virksomhetene og arbeidstakerne.

Hvordan vil norsk arbeidsliv se ut når pandemien er over? Det er det ingen som kan si, men som jeg tidligere har understreket, er det viktig at flest mulig arbeidstakere organiserer seg. Dette har større betydning nå enn noensinne! Å verne om den norske modellen er helt nødvendig. I dagene som kommer får vi se hva den virkelig er verdt. Sammen skal vi komme oss gjennom dette!