Blogg

Relevante fagforeninger!

Vi må holde hjulene i gang i byggebransjen, så godt det lar seg gjøre, skriver forbundsstyreleder Bent Aaby og generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes fagforbund på Akademikerbloggen.

Relevante fagforeninger!
"AFAGs tillitsvalgte og sekretariat har mange oppgaver å løse i denne tiden. Både på enkeltmedlemmenes vegne, men også for å finne tiltak som gjør at bransjen kan holde produksjonen oppe", skriver forbundsstyreleder Bent Aaby og generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes fagforbund på Akademikerbloggen.
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
Bent Aaby

Bent Aaby

forbundsstyreleder i Arkitektenes fagforbund
Per Christian Opsahl

Per Christian Opsahl

Leder, Akademikerne næringsdrivende Arkitektenes fagforbund
12. april, 2020 – Oppdatert 16. april, 2020

Medlemmene i Arkitektenes fagforbund er naturligvis også rammet av koronaepidemien. Vi har rekordhøye ledighetstall og selvstendige næringsdrivende som møter store utfordringer ved at oppdrag faller bort eller blir forsinket. Vi deler deres uro i situasjonen og for framtiden. AFAGs tillitsvalgte og sekretariat har mange oppgaver å løse i denne tiden. Både på enkeltmedlemmenes vegne, men også for å finne tiltak som gjør at bransjen kan holde produksjonen oppe. 

Arkitektbransjen er en sentral bidragsyter til samfunnsutviklingen og står for planlegging og prosjektering av både bygg og store infrastrukturprosjekter. Planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, den største fastlandsnæringen i Norge. Stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.

Til tross for begrensningene koronaviruset har medført, har bransjen tilnærmet full kapasitet til å utføre plan- og prosjekteringsoppgaver. Flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet. Dette er positive signaler, men det er også viktig at kommuner og fylkeskommuner opprettholder sin aktivitet, og øker innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser. Mange kommuner melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller kapasitet.

For å unngå at vi nå får en periode med lav produksjon har AFAG, sammen med Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge, sendt brev til stortingspartiene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, fylkeskommunene og kommunene der vi ber om øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette planlagte prosjekter, som ikke har fått plass i årets eller neste års budsjett. Vi ser det som særdeles viktig at hjulene holdes i gang i byggebransjen, og helt sentralt for å få dette til, er å sikre oss at kommunene nå får ressurser til å behandle byggesaker og arealsaker. 

Vi ser med stor bekymring på hvordan medlemmene våre, næringslivet og den norske økonomien blir satt under et jerngrep som følge av pandemien med strenge, men nødvendige tiltak over tid. Samtidig jobber vi alle hardt og målrettet for en ny morgendag der samfunnet og medlemmene igjen finner håp for god helse, trygge arbeidsplasser og verdiskapingen i samfunnet. 

Vi vet at vi ikke står alene. Gjennom vårt faglige fellesskap i Akademikerne vet vi hvordan det jobbes i de øvrige 12 primærforeningene, og ikke minst også gjennom hovedsammenslutningen Akademikerne. Det gir inspirasjon og øker vårt pågangsmot å vite om lærere som raskt har snudd undervisningen om til å bli heldigital, leger som står på døgnet rundt for å redde liv, jurister som bidrar til at rettssikkerheten blir ivaretatt og alle andre som døgnet rundt bistår medlemmer som har blitt permittert eller på annen måte mistet inntektsgrunnlaget sitt. Foreningene klarer å levere gode tjenester på nye måter og vi må gi ekstra anerkjennelse til medarbeiderne i foreningene som hele tiden anstrenger seg for raskt å finne nye løsninger og tjenester til medlemmene. 

Akademikerne har bidratt til at en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende har kommet på plass, og at studenter som har blitt permittert fra jobben de har ved siden av studiene kan få ekstra stipendstøtte. I tillegg til det er en rekke arbeidstidsavtaler inngått slik at man har kunnet bruke partssamarbeid fremfor koronalov. For å nevne noe, mer kommer!

Dette viser at partene i arbeidslivet tar ansvar og finner gode og effektive løsninger raskt. Vi står sammen om dette og vi viser hver dag at Akademikerne, medlemsforeningene og det øvrige fagforeningsfellesskapet i Norge nå er relevant for medlemmene og for det samfunnet vi arbeider for. Det gir godt håp om at vi skal komme gjennom denne krisen!