Nyheter

Regjeringen gjør flere endringer i ytelsesordningene

Akademikerne mener det er riktig at arbeidsgiverperioden nå utvides igjen.

Regjeringen gjør flere endringer i ytelsesordningene
- Når smitteverntiltakene lempes på, er det viktig å komme tilbake til en normalsituasjon og få folk i jobb der det er mulig. Foto: Thomas Eckhoff
29. mai, 2020 – Oppdatert 29. mai, 2020

Fredag klokken 12 la regjeringen frem innholdet i fase 3‑pakken, som blant annet har fokus på å få flere tilbake i jobb. Regjeringen foreslår blant annet å forlenge arbeidsgiverperioden fra to til ti dager fra 1. august, etter at de i mars reduserte den fra 15 til to dager. 

- I en periode har det vært riktig at staten har tatt en del av regningen. Når smitteverntiltakene lempes på, er det viktig å komme tilbake til en normalsituasjon og få folk i jobb der det er mulig. Da må også terskelen for å permittere heves for bedriftene, sier Sollien.

Staten dekker frem til 1. september lønn fra dag 3 til dag 20. Regjeringen varsler samtidig at de kommer til å fase ut lønnskompensasjonsordningen helt fra 1. september. 

- Vi støtter i utgangspunktet dette. Samtidig kan dette få konsekvenser for permitterte studenter. De får i dag dekket full lønn til dag 20. Nå vil de stå uten dekning i ti dager dersom de permitteres ettersom de ikke har krav på dagpenger, sier Sollien. 

Forlenger ikke permitteringsperioden

Regjeringen velger å foreløpig ikke forlenge permitteringsperioden ytterligere. Akademikerne støtter dette.

- Dersom vi nå fremover forhåpentligvis ser en fortsatt bedring av arbeidsmarkedet, er det viktig at permitteringsordningen ikke bidrar til en «fastlåsning» av arbeidskraft. Å gå lenge permittert vet vi at ikke er bra for den enkelte, og for samfunnet er det også bra at folk har incentiver til å komme seg raskt over i en annen jobb, sier Sollien.

Akademikerne er også positive til at omsorgspengeperioden nullstilles fra 1. juli, som betyr ti nye dager ut året for foreldre som må være hjemme med syke barn. Foreldre med barn som må være hjemme av særlige smittevernhensyn får ubegrensede antall omsorgsdager ut året.