Nyheter

Permitterte kan beholde pensjonsordningen sin

Stortinget legger til rette for at permitterte ikke meldes ut av bedriftens pensjonsordninger.

Permitterte kan beholde pensjonsordningen sin
Akademikerne er glad for at det nå tilrettelegges for at bedriftene ikke må melde de ansatte ut av pensjonsordningene. Foto: colour​box​.com
07. april, 2020 – Oppdatert 07. april, 2020

Stortinget la tirsdag frem krisepakken til bedriftene. I pakken stortinget har behandlet ligger det også lovendringer som legger til rette for at permitterte ikke nødvendigvis meldes ut av pensjonsordningen, men det er fremdeles opp til arbeidsgiver om det faktisk gjøres.

Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om:

«… midlertidige endringer i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Adgangen til å beslutte dette skal gjelde for de arbeidsgivere som i dag har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. Fordelen for de ansatte ved å fortsatt være medlemmer av pensjonsordningen og ikke meldes ut ved permittering, er at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av den ansattes pensjonsmidler så lenge de ansatte er medlemmer i ordningen. Det foreslås at arbeidsgiver ikke skal ha plikt til å betale innskudd eller premie til alderspensjonssparing eller risikoforsikringer i form av innskuddsfritak ved uførhet eller eventuelle uføre- og etterlattedekninger for de permitterte ansatte. Permitterte ansatte som ikke får videreført sine dekninger, får i stedet rett til å tegne fortsettelsesforsikring. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for at flere arbeidsgivere kan la sine ansatte beholde medlemskap i pensjonsordningen under permittering».

- Det er positivt at det nå tilrettelegges for at bedriftene ikke må melde de ansatte ut av pensjonsordningene. Likevel er det opp til bedriftene og leverandørene å sikre at de ansatte blir stående i ordningen. Akademikerne er bekymret for eventuelle utmeldinger, som kan ramme arbeidstakere hardt. Særlig gjelder dette de som har uførerettigheter i ordningene sine og som blir uføre mens de er permittert, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.