Blogg

Nå testes den norske modellen

Hvis vi tror på et organisert arbeidsliv er det nå vi må vise at dette faktisk virker i praksis. Det er ikke nok med festtaler, skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, på Akademikerbloggen.

Nå testes den norske modellen
"Det er de tillitsvalgte som er superheltene der ute i virksomhetene nå. De stiller opp og gjør en veldig viktig jobb for felleskapet," skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, på Akademikerbloggen.
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
08. april, 2020 – Oppdatert 16. april, 2020

Jeg har vært bekymret for det som skjer i arbeidslivet nå og hvor raskt det skjer. Jeg har lurt på om de ansatte blir lyttet til når alt haster så veldig. Heldigvis har vi nå fått gode nyheter på dette området. Tekna-tillitsvalgte som allerede har opplevd permitteringer eller nedbemanninger i bedriften, er fornøyde med hvordan bedriftene involverer de ansatte under koronakrisen. Det er kanskje en sped trøst for de som permitteres, men det er likevel avgjørende viktig for norsk arbeidsliv. 

Involvering av ansatte er den norske modellens styrke og gir legitimitet til vanskelige prosesser. Det er involvering som gjør norsk arbeidsliv omstillingsdyktig og fleksibelt.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant tillitsvalgte i privat sektor, svarer hele fire av ti at virksomhetene de jobber i, har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger. Men på tross av dramatiske tall, ser det ut til at arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider godt om prosessene ved permitteringer. 80 prosent av de tillitsvalgte svarer at de har fått god informasjon fra bedriftsledelsen i disse prosessene, mens bare fem prosent svarer at de har fått lite eller ingen informasjon. 

Dette viser at de fleste bedriftene har tatt situasjonen på alvor. Vi er avhengige av at ansatte har reell medbestemmelse. Det gir legitimitet til å gjennomføre de drastiske tiltakene vi nå ser. Det er ofte behov for smidige prosesser og raske beslutninger i krisesituasjoner, og da er det spesielt viktig med godt samarbeid og tillit. Den norske samarbeidsmodellen opplever sin største utfordring noensinne, og den må løses gjennom tett dialog mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi ER den norske modellen, og det er nå vi blir testet. Hvis vi tror på et organisert arbeidsliv er det nå vi må vise at dette faktisk virker i praksis. Det er ikke nok med festtaler, nå må vi leve som vi lærer. 

82 prosent av tillitsvalgte i undersøkelsen svarer at arbeidsgiver følger spillereglene i arbeidslivet. Dette gjør meg glad og viser at vi kan stole på hverandre selv under press. Modellen vår virker!

Selv om det er flott at spillereglene følges så er det likevel noe som skurrer. Tekna er blant annet skeptiske til den omfattende bruken av to dager varslingsfrist ved permitteringer i bedriftene. Kun ni prosent av de tillitsvalgte svarer at det er benyttet 14 dagers varslingsfrist, mens 41 prosent oppgir at to dagers frist er gitt. Varslingstiden for permitteringer er normalt 14 dager. Denne tiden kan unntaksvis reduseres til to dager, i henhold til Hovedavtalen. Koronasituasjonen er et gedigent unntak fra normalsituasjonen, men gjelder det alle, og hvor lenge? Tar noen snarveier og definerer bedriften inn i en mer overraskende krise enn det er grunnlag for? 

Permitteringer og nedbemanninger er alvor, både for bedrifter og arbeidstakere. Det er nettopp i slike tider ekstra viktig at alle respekterer arbeidslivets regler og prosedyrer, og her spiller de tillitsvalgte en stor og viktig rolle. Det er de tillitsvalgte som er superheltene der ute i virksomhetene nå. De stiller opp og gjør en veldig viktig jobb for felleskapet. Jeg håper dere alle heier litt ekstra på dem nå! Skal vi komme best mulig gjennom krisen, både for virksomheter og medarbeidere, er vi avhengige av reell medbestemmelse.