Nyheter

Pensjonister får lavere kjøpekraft

- Pensjonistene har fått dårligere kjøpekraft år for år. Det er ikke i tråd med pensjonsreformens intensjon, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Akademikerne krever at måten pensjonen reguleres på blir endret.

Pensjonister får lavere kjøpekraft
Det er ikke i tråd med pensjonsreformens intensjon at pensjonistene får dårligere kjøpekraft år etter år, sier Kari Sollien.
03. september, 2020 – Oppdatert 03. september, 2020

Trygdeoppgjøret ble avsluttet tirsdag. Pensjonistene får trolig en nedgang i kjøpekraft på mellom 0,15 og 0,2 prosent, avhengig av hvor høy prisveksten blir.

- Det er på overtid at regjeringen tar tak i reguleringssystemet, slik at pensjonistene ikke blir den tapende part år etter år. Dette burde blitt tatt tak i på et mye tidligere tidspunkt, sier Sollien.

Pensjonsreformens intensjon er at pensjon under utbetaling får en kjøpekraftsutvikling i tråd med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Beregningsmetoden som benyttes i dag, forutsetter en reallønnsvekst på 1,5 prosent. Forrige gang dette skjedde var i 2013. Statsråden viste til at reguleringsmekanismen skal vurderes i forbindelse med evalueringen av Pensjonsreformen.