Nyheter

Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter

Akademikerne stat har inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overtid. Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår.

Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter
Anders Kvam har på vegne av Akademikerne stat inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overtid.
16. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette. Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene har i dag inngått en avtale med staten som skal bidra til at lokale virksomheter får fleksibilitet til å organisere arbeidshverdagen og arbeidstiden. 

Vi er nå i en spesiell situasjon, og dette preger også arbeidslivet. For at virksomhetene under disse omstendighetene skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og for at arbeidstakernes behov for forutsigbarhet og vern skal ivaretas, har partene blitt enige om å justere allerede inngåtte avtaler om grenser for arbeidstid, overtid og også rammene rundt bruk av kjernetid. 

De utvidede grensene for arbeidstid og overtid er til bruk for virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner. Reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen settes ut av kraft for alle virksomheter. 

Avtalen gjelder frem til og med 30. april 2020.