Nyheter

- Mye bra i kompetansepakken

- Vi er veldig glad for at regjeringen legger penger på bordet. Nå er det viktig at regelverket ikke blir stående i veien for at permitterte faktisk får mulighet til å ta disse kursene, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

- Mye bra i kompetansepakken
I krisen vi står i nå er det avgjørende at permitterte og oppsagte kan fylle på kompetansen sin, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
03. april, 2020 – Oppdatert 14. april, 2020

Med bakgrunn i den høye arbeidsledigheten har regjeringen fått på plass en ny krisepakke for kompetanseheving på totalt 190 millioner. 

Regjeringen har blant annet satt av 50 millioner til nettbasert opplæring, som betyr at universitetene og høyskolene nå får penger til å utvikle gode kurs på nett for å møte behovene arbeidslivet har nå. 

- Vi har vært veldig opptatt av å ruste akademia på denne måtene. Vi er også glad for å se at det kommer mer penger til bransjeprogrammer, der nå høyt utdannede også er inkludert. I krisen vi står i nå er det avgjørende at permitterte og oppsagte kan fylle på kompetansen sin, sier Sollien.

Pakken er i tråd med Akademikernes innspill om at tilbudene må komme raskt på plass, og at man derfor må bygge på de ordningene man allerede har, heller enn å opprette nye og midlertidige ordninger.

Regelverket må ikke stå i veien for tilbudene

Akademikerne er nå opptatt av at regelverket ikke blir stående i veien for at permitterte faktisk får mulighet til å ta disse kursene.

- Stadig flere høyt utdannede permitteres, og vi forventer at regjeringen sørger for at permitterte og oppsagte nå kan ta utdanning som gir studiepoeng uten å miste dagpengene sine. Noen vil trenge å oppdatere kompetansen sin, andre trenger helt ny kompetanse. Våre medlemmer etterspør kompetanse på blant annet teknologi, bærekraft, eller juss. Kompetanseheving er en av få muligheter vi har akkurat nå til å skape verdier for fremtiden, sier Sollien.

Les mer om saken i VG her, der Sollien er intervjuet.