Nyheter

Må involvere medarbeiderne i innovasjonsarbeid

- Medarbeiderne i staten og kommunene sitter med ekspertisen og er nærmest utfordringene som må løses. Da må de involveres i innovasjons- og utviklingsarbeidet, sa Kari Sollien i Stortinget i dag.

Må involvere medarbeiderne i innovasjonsarbeid
- Et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan bidra til å skape nye løsninger som kan heve kvaliteten på tjenestene som tilbys, og utvikle en norsk helseindustri, mener Kari Sollien.
05. november, 2020 – Oppdatert 04. november, 2020

Stortinget gjennomførte i dag en høring om regjeringens nye politikk for innovasjon i offentlig sektor. Nyskaping i offentlig sektor forutsetter handlingsrom og insentiver, at ledere utvikler en kultur og kompetanse for innovasjon, og offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid, slår stortingsmeldingen fast.

Sollien mener meldingen legger et godt grunnlag for videre arbeid, men at rammebetingelser for innovasjon må bli bedre. 

- Ledere og medarbeidere i offentlig sektor står til ansvar for pengebruken, og vet at innovasjon kan feile. I valget mellom en trygg og tradisjonell løsning og en usikker, men innovativ, er det vanskelig å velge innovasjon fremfor trygghet uten riktige rammebetingelser, sa hun under høringen. 

Trenger tid til nyskaping

Sollien mener det må bli enklere å gjennomføre forsøk, testing og utprøving i offentlig sektor, og at det kan være fornuftig grep å se på forsøksloven på nytt. Hun mener også meldingen burde behandlet de årlige flate budsjettkuttene som rammer staten, og viser til at fire av ti ansatte i offentlig sektor mener at manglende tid hindrer dem i å utnytte nye arbeidsverktøy, ny teknologi og nye arbeidsformer.

- De årlige ostehøvelkuttene i offentlig sektor skaper en presset arbeidshverdag som gir lite tid til nyskaping. Skal regjeringen nå sitt mål om økt innovasjon og bedre offentlige tjenester kan de ikke strupe handlingsrommet på arbeidsplassene – de må utvide det, sier Sollien, 

Sollien er positiv til at stortingsmeldingen er så tydelig på betydningen av tillitsvalgte. 

- De tillitsvalgte kjenner utfordringene om mulighetene på en arbeidsplass gjennom tett kontakt med medlemmene. Dette gjør de til en viktig samtalepartner for ledelsen i innovasjonsprosesser, sier Sollien som mener dette samarbeidet kan styrkes. 

- Vi ser at tillitsvalgte stadig involveres for seint. Involveres tillitsvalgte tidlig får de ansatte en rolle i prosessene og beslutningsgrunnlaget blir bedre. Dette vil komme både virksomheten og ansatte til gode, sier hun. 

Sollien mener det ligger et stort potensial for innovasjon i samspillet mellom staten og privat sektor, og beklager at helsesektoren ikke er omfattet av meldingen. 

- Et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan bidra til å skape nye løsninger som kan heve kvaliteten på tjenestene som tilbys, og utvikle en norsk helseindustri. Dette er viktig for å skape bedre tjenester for innbyggerne og for å legge til rette for nye kompetansearbeidsplasser i privat sektor, sier hun.