Nyheter

Ledere og tillitsvalgte må samarbeide

De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere til å finne gode løsninger sammen. «Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen», heter det i en felles uttalelse fra partene i staten.

Ledere og tillitsvalgte må samarbeide
Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
26. mars, 2020 – Oppdatert 26. mars, 2020

- Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, både ledere og tillitsvalgte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Akademikerne stat inngikk 16. mars en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overtid. Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår.

Nå skal avtalen tas i bruk lokalt, og hovedorganisasjonene og staten oppfordrer ledere og tillitsvalgte i staten til å bruke handlingsrommet avtalen gir. 

Partene sentralt mener partsamarbeidet er viktig i en krisesituasjon som setter store krav til smidighet og behovet for å finne hurtige løsninger sammen. Samtidig skal de ansatte ivaretas. 

- Det er viktigere enn noen gang at ledere tar med de tillitsvalgte på reelle drøftinger og bidrar til den dugnadsånden vi ser i befolkningen, sier Kvam. 

Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer. I alle sektorer er det nå et stort fokus på partssamarbeidet både lokalt og sentralt. Det er også nær kontakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet.