Nyheter

Anders Kvam gjenvalgt som leder i Akademikerne stat

Kvam går inn i sin fjerde periode som leder.

Anders Kvam gjenvalgt som leder i Akademikerne stat
Gjenvalgt: Anders Kvam fortsetter som leder i Akademikerne stat.
27. oktober, 2020 – Oppdatert 27. oktober, 2020

- Våre medlemmer og tillitsvalgte bidrar til at statlige virksomheter løser viktige samfunnsoppgaver for innbyggerne og næringslivet. De fortjener anerkjennelse for jobben de gjør og gode arbeidsvilkår, og jeg er glad jeg har fått fornyet tillit å jobbe videre med dette, sier Anders Kvam. I dag ble han gjenvalgt som leder av forhandlingsutvalget. 

Kvam er utdannet sivilingeniør og ansatt som spesialrådgiver i Tekna. Han har ledet Akademikerne stat siden 2014. 

Julius Okkenhaug fra Psykologforeningen ble gjenvalgt som nestleder. Okkenhaug er utdannet psykolog og har sittet i forhandlingsutvalget til Akademikerne i fire år, de siste par årene som nestleder.

Akademikerne stat har ansvaret for å forhandle lønn og arbeidsvilkår for om lag 36 000 medlemmer i staten. Forhandlingsutvalget, som består av representanter for Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidende foreninger, velger leder og nestleder for to år av gangen.