Blogg

Koronapandemien kan forsterke sosial ulikhet i tannhelse

Pasienter som måtte utsette behandling grunnet korona-restriksjoner, kan igjen gå til tannlegen. Privatøkonomien kan likevel bli en hindring. Det gjør meg bekymret for nordmenns orale helse, skriver president i Den norske Tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, på Akademikerbloggen.

Koronapandemien kan forsterke sosial ulikhet i tannhelse
"Pasienter skyver på timer og gir beskjed om at de må utsette nødvendig behandling på grunn av usikkerhet og dårlig økonomi som følge av koronakrisen. Dette kan få alvorlige konsekvenser på lengre sikt," skriver president i Den norske Tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, på Akademikerbloggen.
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum

Styremedlem i Akademikerne, president i Den norske tannlegeforening
05. mai, 2020 – Oppdatert 08. mai, 2020

Tannlegene har allerede god kunnskap om smittevern, og Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger som skal sikre at smitterisikoen i tannbehandlingssituasjonen reduseres til et minimum. Det er trygt å gå til tannlegen, og det er viktig at folk nå tar kontakt med tannlegen ved behov for nødvendig tannbehandling. 

Nordmenns orale helse er god, og de aller fleste har gode rutiner både for å ta vare på sin egen munnhelse og for å oppsøke tannlege regelmessig. Voksne pasienter skal som hovedregel betale for sin egen tannbehandling. Det har stort sett fungert når økonomien i samfunnet er god, selv om SSB-undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i oral helse i befolkningen, og at det er grupper i samfunnet som ikke har råd til tannlegebesøket. Koronasituasjonen kan forsterke disse ulikhetene.

Jeg ser dessverre allerede nå tegn som bekymrer meg. Pasienter skyver på timer og gir beskjed om at de må utsette nødvendig behandling på grunn av usikkerhet og dårlig økonomi som følge av koronakrisen. Dette kan få alvorlige konsekvenser på lengre sikt. 

Vi kan ikke være bekjent av slike ulikheter. I Tannlegeforeningen mener vi derfor at det er nødvendig med en fullstendig gjennomgang av tannhelsetjenesten, det vil si både folketrygdens stønadsordning og tannhelsetjenesteloven som gir enkelte grupper av befolkningen rett til et vederlagsfritt regelmessig og oppsøkende tilbud fra den offentlige tannhelsetjenesten. 

En slik gjennomgang må gjøres for å sikre en best mulig tannhelsetjeneste som treffer hele befolkningen og bidrar til å utjevne den sosiale ulikheten i oral helse. Vårt ønske om en gjennomgang av tjenesten har fått støtte i NOU 2018:16 – Det viktigste først, og vi venter nå på at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten basert på denne utredningen, slik de har lovet i Granavolden-plattformen.

Når Stortinget får fremlagt denne meldingen, er det viktig at forslaget om en gjennomgang får gjennomslag. Da vil vi få et langt bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme fremtidens tannhelsemodell og styrke den orale helsen i hele befolkningen. Det er på høy tid at dette skjer.