Nyheter

Korona gir rett til yrkesskadeerstatning

Helsepersonell som smittes av korona sikres økonomisk trygghet når viruset nå dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Korona gir rett til yrkesskadeerstatning
08. april, 2020 – Oppdatert 08. april, 2020

Partene i helsesektoren og hovedorganisasjonene har tatt opp behovet for at helsepersonell som er særlig utsatt for å bli smittet av korona-virus må sikres og beskyttes. Nå endrer regjeringen reglene: Covid-19 er nå oppført på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom, og som gir rett til yrkesskadeforsikring. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

- Helsevesenet står i front i kampen mot korona, og er særlig utsatt for smitte. Dette gir en økonomisk trygghet som er viktig at kommer på plass, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Sollien påpeker at regelendringen kun gjelder ansatte. Vi må sørge for tilsvarende sikkerhet for annet helsepersonell som også er svært smitteutsatt, understreker hun.

- Det er mange viktige grupper i helsevesenet som ikke er arbeidstakere, og som også trenger denne tryggheten. Yrkesgrupper som fastleger, andre leger i spesialistpraksis, psykologer og tannleger utsettes også i stor grad for smitte, sier Sollien.